- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9211 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5311 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5301 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6718 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4201 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4280 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3483 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6091 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (39664 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3442 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4696 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (4953 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4242 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2753 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3222 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3363 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2489 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3345 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3166 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3696 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3245 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4605 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (2751 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5523 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4298 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4047 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5462 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: