- Đơn chưa đặt hàng: 1,

5. Gửi thiệp:


- Th nh viên v khách viếng thăm đều có thể gửi thiệp chúc, tuy nhiên th nh viên được thêm chế độ gửi những tấm ảnh tự chọn để l m thiệp cho bạn bè. Đó l chức năng UPLOAD CARD.
- Bạn chuẩn bị ảnh, dung lượng khoãng 25BM (không quá 50MB), nhấn v o UPLOAD CARD, khai đường dẫn, nhấn nút Send file, website sẽ nhận hình v cho bạn địa chỉ xem v gửi thiệp. Bạn phải ghi nhớ địa chỉ n y để sử dụng những lần sau.
Lưu ý: Nếu bị l-i khi preview (xem trước khi gửi), bạn phải khai báo Script trình duyệt bằng cách: V o Tools > Internet Options > Nhấp Advanced > Nhấn Restore Defaults > Apply. Bạn gửi lại sẽ được.

[ Quay lại ]

Tìm kiếm
 Tìm theo: 


Bản quyền của Banme Bantim Tác giả giử bản quyền.

Phổ biến lúc: 2004-06-20 (2016 lần đọc)