- Đơn chưa đặt hàng: 1,

III. SỬ DỤNG LƯU TRỮ WEB

Hostting, Reseller server BANME.COM


1. Quy định chung:
- Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên đều có thể sử dụng host hoặc reseller tại server banme.com
- Chấp hành các quy định của Chính phủ về sử dụng tài nguyên Internet.


2. An toàn server:
- Không được upload nhạc và phim (nói chung) lên server trừ host Linux Hosting Pro. Nếu vi phạm sẽ bị hũy dịch vụ mà không cần báo trước.
- Cho phép upload tập tin web, tập tin phần mềm, tập tin tài liệu, hình ảnh, phim flash, nhạc MDI trên server không hạn chế.
- Không được dùng các công cụ, mã nguồn độc hại làm tràn bộ nhớ hoặc làm quá tải bộ xử lý server, xử lý tuỳ trường hợp và quyết định xử lý tùy thuộc bên cung cấp dịch vụ.
- Không được lợi dụng webhost để gửi thư rác (spam mail).

3. An toàn dữ liệu khách hàng:
- Tất cả các tập tin, cơ sở dữ liệu, và thông tin nói chung, khách hàng phải tự sao lưu và bảo quản, có phiên bản dự phòng trong trường hợp bất trắc xãy ra.
- Phần quản trị server, chúng tôi sao lưu định kỳ hàng tuần tất cả webhost Linux Hosting Pro.
- Khách hàng cần chủ động liên lạc với chúng tôi nếu thấy có hiện tượng bất thường trên website, cPanel, FTP, mật khẩu, ... để chúng tôi kịp thời xử lý.
[ Quay lại ]

Tìm kiếm
 Tìm theo: 


Bản quyền của Banme Bantim Tác giả giử bản quyền.

Phổ biến lúc: 2004-06-20 (2042 lần đọc)