- Đơn chưa đặt hàng: 1,

2. Sử dụng bộ gõ tiếng Việt:


- Tắt bộ gõ của máy vi tính để sử dụng bộ gõ của website.
- Mặc định kiểu gõ là Telex, nếu bạn dùng kiểu gõ VNI, nhắp vào nút chọn kiểu gõ VNI ở phần trên trái của website (bên cạnh ô tìm kiếm).


  • Các chữ cái đặc biệt của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ chữ cái latin tương ứng rồi gõ liền đó một phím thứ hai (xem bảng dưới).
  • Các từ có dấu thanh của tiếng Việt được gõ qua bàn phím bằng cách gõ từ không dấu và liền đó gõ 1 phím nhất định khác (xem bảng dưới).

Dấu và nguyên âmCách gõ TelexCách gõ VNICách gõ VIQR
âaaa6a^
êeee6e^
ôooo6o^
ăawa8a(
ơowo7o+
ưuwu7u+
đddd9dd
sắcs1'
huyềnf2`
nặngj5.
hỏir3?
ngãx4~
xoá dấuz0-
Ví dụ:
Tiếng việt
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t


Lưu ý:
  • Dấu của một từ có thể được gõ vào ngay sau nguyên âm mang dấu, nhưng để tránh
    điền dấu sai nên đánh sau từ, dấu sẽ được tự động đánh vào vị trí phù hợp.

  • Trong trường hợp gõ nhầm dấu, có thể sửa lại bằng cách chuyển con trỏ tới cuối từ đó và gõ luôn vào phím dấu đúng mà không cần phải xoá cả từ đi gõ lại.

  • Để gõ vào những chữ cái hoặc chữ số đã được dùng làm phím đánh dấu thì gõ phím đó liền 2 lần, ví dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...

  • Để viết nhanh nên dùng cách gõ Telex, vì các phím dấu được chọn 1 cách khoa học, phù hợp với sự phân bố các dấu và các tổ hợp thường gặp.

  • Để viết ngôn ngữ hỗn hợp như vừa ngọai ngữ (hoặc từ chuyên môn) vừa Việt ngữ, hoặc lập trình có câu lệnh và đọan text, người ta thường dùng bộ gõ VNI.

[ Quay lại ]

Tìm kiếm
 Tìm theo: 


Bản quyền của Banme Bantim Tác giả giử bản quyền.

Phổ biến lúc: 2004-06-20 (2150 lần đọc)