- Đơn chưa đặt hàng: 1,Phổ biến nhất 25
Hiển thị Bảng xếp hạng đầu: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


770 bài toán lớp 1  Phổ biến
Mô tả: Giúp các em học và ôn toán lớp 1.
Có phần đọc số bằng tiếng Việt, kiểm tra kết quả bằng giọng nói. Nhập trả lời bằng phím hoặc nhấn nút.
Tác giả: Nguyễn Đức Minh (Webmaster Banme.com)
Sử dụng miễn phí.
Phiên bản: 1.0 (2002), Dung lượng: 2.29 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 41084 Điểm: 4.0 (4 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm giáo dục

Quản lý cán bộ công chức  Phổ biến
Mô tả: QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC: Phần mềm dùng cho cơ quan trực thuộc sở, quản lý 10.000 hồ sơ cán bộ công chức, báo cáo định kỳ và đột xuất, nâng lương tự động, nhiều công việc điều hành khó khăn đã được giải quyết nhẹ nhàng và nhanh chóng (tính bằng giây) bằng chương trình này.
Phiên bản: , Dung lượng: 2.65 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 6803 Điểm: 7.3 (6 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý Gia phả  Phổ biến
Mô tả: Tiện lợi, giao diện đẹp, phần lớn dử liệu chương trình tự động cập nhật nên rút ngắn rất nhiều thời gian. Với chương trình này, mỗi ngày trung bình nhập được 200 thành viên vào gia phả.
Phiên bản: 8-2006, Dung lượng: 1.87 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 5999 Điểm: 6.0 (14 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý doanh nghiệp 1.05  Phổ biến
Mô tả: Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp 1.05 được viết trên nền Visual Studio 2008. Cấu trúc dạng phân hệ, trình bày theo thực tế sử dụng. 1. Chức năng: - Dùng cho các doanh nghiệp có mua bán hàng hóa, dịch vụ, các đại lý. Dùng được cho nhiều ngành khác nhau với quy mô nhỏ hoặc lớn (có thể thống kê, quản lý, thể hiện đến tối đa đến chín trăm chín mươi chín nghìn tỉ) - Hoá đơn nhập, xuất, thu - chi, ... - Báo cáo tồn kho, công nợ, tồn quỹ, cân đối hàng hóa, các tài khoản (tồn đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, tồn cuối kỳ). - Tính giá vốn hàng hóa, lãi hoạt động kinh doanh. - Quản lý hàng cho nhiều kho trong 1 doanh nghiệp. - Phân quyền quản lý người dùng cụ thể, rõ ràng, để thiết lập. - Theo dõi quá trình sử dụng của người dùng (nhân viên) như thời điểm đăng nhập, thời điểm đăng thoát. - Theo dõi sự tạo mới, chỉnh sửa, xóa chứng từ của người dùng. Được ghi lại đầy đủ dạng "Hộp đen" như ngày giờ tạo, người tạo, người sửa, giờ sửa, người xóa (nếu có), giờ xóa, tổng giá trị chứng từ. - Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính. - Một phân hệ Sửa chữa bảo hành hoàn hảo từ thiết bị, nhà cung cấp cho đến báo cáo tổng hợp. Giúp các doanh nghiệp bán hàng có bảo hành quản lý thuận tiện. 2. Yêu cầu hệ thống máy tính: - Dung lượng đĩa cứng còn trống tối thiểu 100 BM. - RAM: 512 MB trở lên. - CPU: 2,4 GB trở lên. - Màn hình với độ phân giải tối thiểu: 1.024 x 768 pixels. - Sử dụng font Unicode hoàn toàn, không phụ thuộc font tiếng Việt.khác.
Phiên bản: 4-2009, Dung lượng: 1.49 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 5411 Điểm: 6.7 (15 Kết quả)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý Y Dược 1.06 
Mô tả: Phần mềm quản lý bệnh nhân, khám bệnh kê đơn, chỉ định và quản lý dịch vụ (Khám, siêu âm, xét nghiệm, X-quang, ...). Thống kê chi phí khám, dịch vụ cận lâm sàng và điều trị theo lượt khám. Lưu trữ thông tin. In phiếu chi phí điều trị, in toa thuốc. Thống kê báo cáo doanh thu, ...
Phiên bản: 4-20089, Dung lượng: 2.54 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 4780 Điểm: 9.8 (4 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Nhật ký điện tử 
Mô tả: Dùng ghi chép nhật ký, xem lịch và nghe nhạc midi. Bạn có thể ghi gì tùy ý. Có thể thay những bản nhạc bạn yêu thích. Sử dụng miễn phí.
Phiên bản: , Dung lượng: 2.42 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 3104 Điểm: 7.7 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm ứng dụng

Fonts MinhDucSoft 
Mô tả: Bổ sung fonts thường dùng của MinhDucSoft vào các máy tính cài phần mềm của MinhDucSoft (nếu thiếu fonts)
Phiên bản: , Dung lượng: 742.35 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 2863
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Change Unicode 
Mô tả: Dùng chuyển các fonts thường dùng thành Unicode và ngược lại. Để sử dụng được, chỉ yêu cầu có Office 2000 hoặc XP. Sử dụng miễn phí.
Phiên bản: , Dung lượng: 150.39 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 2363
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm ứng dụng

Quản lý Cafenet 
Mô tả: Phần mềm quản lý dịch vụ Cafe-Internet, gồm 2 chương trình, sử dụng font Unicode: - Cafenets: Cài trên máy chủ (server), tính tiền thuê máy con (client), dịch vụ giải khát, scaner, ... kích thước 174.611 bytes. - Cafenetc: Cài trên máy con, kết nối với máy chủ để khách hàng theo dõi chi phí, có chế độ tự báo hết giờ. Kích thước 424.813 bytes.
Phiên bản: 1.0, Dung lượng: 585.94 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 2267 Điểm: 10.0 (2 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Banme-Nuke website 
Mô tả: Mã nguồn website banme.com từ mã nguồn phpNuke. Đã cải tiến, Việt hoá, bảo mật.
Chỉ sau 30 phút, bạn đã có 1 website cơ bản trên mạng (mới nhất 10/12/2005)

Phiên bản: 12/2005, Dung lượng: 1.48 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 2196 Điểm: 4.0 (1 Chọn)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Mã nguồn mở

Phần mềm soan nhạc Encore 
Mô tả: Phần mêm soan nhạc tiện dụng cho người yêu nhạc. Đặc biệt phần mềm hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên nhạc.
Phiên bản: , Dung lượng: 285 bytes
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1794 Điểm: 5.5 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm giáo dục

Phần mềm Quản lý dịch vụ 
Mô tả: Phần mềm quản lý dịch vụ có tính tiền giờ như KaraOke, Bida, cho thuê phương tiện, ... Có tính chi phí khác như ăn uống giải khát, ... In hoá đơn, quản lý giá, thu chi ngày, ..
Phiên bản: , Dung lượng: 1.28 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1620 Điểm: 8.0 (2 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý Xét nghiệm 
Mô tả: Lưu kết quả xét nghiệm, thống kê số liệu giúp nghiên cứu khoa học, in phiếu xét nghiệm, phiếu kháng sinh đồ, huyết đồ, tinh dịch đồ ..
Phiên bản: , Dung lượng: 3.11 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1560
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Source code web CN_S1 
Mô tả: Mã nguồn web tĩnh cá nhân loại nhỏ, dùng cho các bạn mới tập thiết kế web tham khảo.
Phiên bản: , Dung lượng: 186 bytes
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1331 Điểm: 4.5 (2 Kết quả)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Mã nguồn mở

Banme Web Code 
Mô tả: Mã nguồn thực hành lập trình thiết kế web bằng PHP và MySQL. 9 bài đầu tiên trên forum.
Phiên bản: 1.0, Dung lượng: 84.50 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1283 Điểm: 8.3 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Mã nguồn mở

fox1 
Mô tả: Phần mềm tạo PHP server trên Windows. Dùng thiết kế lập trình web PHP và MySQL trên PC Windows. (Mới: 02/01/2006)
Phiên bản: , Dung lượng: 31.13 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1253
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Web - internet

Cool Edit 2.01 
Mô tả: Một bộ giải pháp phần mềm digital audio đa chức năng và mang tính chuyên nghiệp cao, nhưng vẫn dễ dàng sử dụng. Tốc độ mẫu (Sample rate) đạt tới 192 kHz (có cả 96 kHz). Hỗ trợ ActiveMovie/DirectX Plug-In. Kiểm soát từng track. Tự động xóa khoảng lặng. Có các trình kiểm soát CD Player. Chức năng convert sample rate chất lượng cao. Undo nhiều mức. Xử lý theo kịch bản (script) và lô (batch). Ghi theo giờ định sẵn. Ghi các file từ đĩa CD, keyboard hay bất cứ tín hiệu nào được phát từ sound card của bạn. Biên tập và điều khiển audio với các công cụ digital chuyên nghiệp. Ðọc và ghi file MP3 với công cụ chuyển mã Fraunhofer. Convert các file audio từ format này sang format khác. Có nhiều bộ lọc. Tự hình thành các hiệu ứng âm thanh riêng. Phân tích audio với các trình Spectral View và Frequency Analysis.
Phiên bản: , Dung lượng: 29.37 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1185 Điểm: 8.5 (2 Kết quả)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Sáng tác - nghe nhạc

Codec for Windows Media Player 
Mô tả: Codec hỗ trợ xem phim siêu nén dạng ASF
Phiên bản: , Dung lượng: 625.98 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1177 Điểm: 8.0 (1 Chọn)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Sáng tác - nghe nhạc

Norton Antivirus 
Mô tả: Phần mềm diệt nhiều loại virus. Uy tín nhất thế giới
Phiên bản: , Dung lượng: 0 bytes
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1125 Điểm: 1.0 (1 Chọn)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Xử lý virus máy tính

FlashFXP 
Mô tả: Trình FTP Flash, dùng điều hành host
Phiên bản: , Dung lượng: 861.33 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1090 Điểm: 7.0 (1 Chọn)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Web - internet

Java script 01 
Mô tả: Các ví dụ mẫu về Java scrip phần 1
Phiên bản: , Dung lượng: 1.43 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1081
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Mã nguồn mở

Các ví dụ về Java Script 03 
Mô tả: Các ví dụ về Java Script phần 3
Phiên bản: , Dung lượng: 1.60 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1025
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Mã nguồn mở

AudioSphere v 2.57 
Mô tả: Công cụ điều khiển Volume/Balance/Treble/Bass có nhiều chức năng, đẹp và dễ xài hơn Volume Control của Windows 98. AudioSphere làm việc tốt với bất cứ soundcard nào, đặc biệt là với Creative Labs Sound Blaster, Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16, Sound Blaster AWE 32, Sound Blaster AWE 64, Sound Blaster AWE 64 Gold, Sound Blaster PCI 128, Sound Blaster Live!
Phiên bản: , Dung lượng: 403.32 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1010
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Sáng tác - nghe nhạc

15 kiểu dáng Banme Nuke 
Mô tả: Tập tin này gồm 15 kiễu dáng (theme) của website Banme Nuke. Upload vào thư mục themes, vào chức năng admin để thiết lập lại.
Phiên bản: , Dung lượng: 758.79 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1000 Điểm: 8.3 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết | Lời bình (1)
Danh mục: Mã nguồn mở

CD/Spectrum Pro 
Mô tả: Ðiều khiển CD-Audio Player và MP3/WAV Player với Graphical Spectrum Analyzer. Chạy vớ Windows 95/98/NT. Có những chức năng sau: - CD-Audio player - Spectrum analyzer - Mixer - MediaFiles (MP3/WAV) Player - Visuals. - Programmed mode, intro mode, optional taskbar icon operation, auto-play, auto-exit, auto-eject, artist/track/title database.
Phiên bản: , Dung lượng: 615.23 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 985
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Sáng tác - nghe nhạc


Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ