- Đơn chưa đặt hàng: 1,Các file được đánh giá cao nhất 25

Chú ý: 5 bình chọn là tối thiểu
Hiển thị Bảng xếp hạng đầu: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


Quản lý cán bộ công chức  Phổ biến
Mô tả: QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC: Phần mềm dùng cho cơ quan trực thuộc sở, quản lý 10.000 hồ sơ cán bộ công chức, báo cáo định kỳ và đột xuất, nâng lương tự động, nhiều công việc điều hành khó khăn đã được giải quyết nhẹ nhàng và nhanh chóng (tính bằng giây) bằng chương trình này.
Phiên bản: Dung lượng: 2.65 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019 Danh mục phần mềm: 6803 Điểm: 7.3 (6 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý doanh nghiệp 1.05  Phổ biến
Mô tả: Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp 1.05 được viết trên nền Visual Studio 2008. Cấu trúc dạng phân hệ, trình bày theo thực tế sử dụng. 1. Chức năng: - Dùng cho các doanh nghiệp có mua bán hàng hóa, dịch vụ, các đại lý. Dùng được cho nhiều ngành khác nhau với quy mô nhỏ hoặc lớn (có thể thống kê, quản lý, thể hiện đến tối đa đến chín trăm chín mươi chín nghìn tỉ) - Hoá đơn nhập, xuất, thu - chi, ... - Báo cáo tồn kho, công nợ, tồn quỹ, cân đối hàng hóa, các tài khoản (tồn đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, tồn cuối kỳ). - Tính giá vốn hàng hóa, lãi hoạt động kinh doanh. - Quản lý hàng cho nhiều kho trong 1 doanh nghiệp. - Phân quyền quản lý người dùng cụ thể, rõ ràng, để thiết lập. - Theo dõi quá trình sử dụng của người dùng (nhân viên) như thời điểm đăng nhập, thời điểm đăng thoát. - Theo dõi sự tạo mới, chỉnh sửa, xóa chứng từ của người dùng. Được ghi lại đầy đủ dạng "Hộp đen" như ngày giờ tạo, người tạo, người sửa, giờ sửa, người xóa (nếu có), giờ xóa, tổng giá trị chứng từ. - Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính. - Một phân hệ Sửa chữa bảo hành hoàn hảo từ thiết bị, nhà cung cấp cho đến báo cáo tổng hợp. Giúp các doanh nghiệp bán hàng có bảo hành quản lý thuận tiện. 2. Yêu cầu hệ thống máy tính: - Dung lượng đĩa cứng còn trống tối thiểu 100 BM. - RAM: 512 MB trở lên. - CPU: 2,4 GB trở lên. - Màn hình với độ phân giải tối thiểu: 1.024 x 768 pixels. - Sử dụng font Unicode hoàn toàn, không phụ thuộc font tiếng Việt.khác.
Phiên bản: 4-2009 Dung lượng: 1.49 Kb
Được gởi ngày: 23/07/2019 Danh mục phần mềm: 5411 Điểm: 6.7 (15 Kết quả)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý

Quản lý Gia phả  Phổ biến
Mô tả: Tiện lợi, giao diện đẹp, phần lớn dử liệu chương trình tự động cập nhật nên rút ngắn rất nhiều thời gian. Với chương trình này, mỗi ngày trung bình nhập được 200 thành viên vào gia phả.
Phiên bản: 8-2006 Dung lượng: 1.87 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019 Danh mục phần mềm: 5999 Điểm: 6.0 (14 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết
Danh mục: Phần mềm quản lý


Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ