- Đơn chưa đặt hàng: 1,Danh mục: Chính/Phần mềm giáo dục


Sắp xếp các file theo: Tiêu đề (A|D) Ngày (A|D) Điểm (A|D) Tính phổ biến (A|D)
Các file đang được sắp xếp theo thứ tự: Tiêu đề (A đến Z)

2 file

1. 770 bài toán lớp 1  Phổ biến
Mô tả: Giúp các em học và ôn toán lớp 1.
Có phần đọc số bằng tiếng Việt, kiểm tra kết quả bằng giọng nói. Nhập trả lời bằng phím hoặc nhấn nút.
Tác giả: Nguyễn Đức Minh (Webmaster Banme.com)
Sử dụng miễn phí.
Phiên bản: 1.0 (2002), Dung lượng: 2.29 MB
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 41084 Điểm: 4 (4 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

2. Phần mềm soan nhạc Encore 
Mô tả: Phần mêm soan nhạc tiện dụng cho người yêu nhạc. Đặc biệt phần mềm hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên nhạc.
Phiên bản: , Dung lượng: 285 bytes
Được gởi ngày: 23/07/2019, Danh mục phần mềm: 1794 Điểm: 6 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết


Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ