- Đơn chưa đặt hàng: 1,Danh mục: Chính/Mã nguồn mở


Sắp xếp các file theo: Tiêu đề (A|D) Ngày (A|D) Điểm (A|D) Tính phổ biến (A|D)
Các file đang được sắp xếp theo thứ tự: Tiêu đề (A đến Z)

10 file

1. 15 kiểu dáng Banme Nuke 
Mô tả: Tập tin này gồm 15 kiễu dáng (theme) của website Banme Nuke. Upload vào thư mục themes, vào chức năng admin để thiết lập lại.
Phiên bản: , Dung lượng: 758.79 Kb
Được gởi ngày: 10/12/2005, Danh mục phần mềm: 995 Điểm: 8 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết | Lời bình (1)

2. Banme Web Code 
Mô tả: Mã nguồn thực hành lập trình thiết kế web bằng PHP và MySQL. 9 bài đầu tiên trên forum.
Phiên bản: 1.0, Dung lượng: 84.50 Kb
Được gởi ngày: 12/01/2006, Danh mục phần mềm: 1279 Điểm: 8 (3 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

3. Banme-Nuke website 
Mô tả: Mã nguồn website banme.com từ mã nguồn phpNuke. Đã cải tiến, Việt hoá, bảo mật.
Chỉ sau 30 phút, bạn đã có 1 website cơ bản trên mạng (mới nhất 10/12/2005)

Phiên bản: 12/2005, Dung lượng: 1.48 MB
Được gởi ngày: 20/09/2004, Danh mục phần mềm: 2193 Điểm: 4 (1 Chọn)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

4. Các ví dụ về Java Script 03 
Mô tả: Các ví dụ về Java Script phần 3
Phiên bản: , Dung lượng: 1.60 MB
Được gởi ngày: 19/10/2007, Danh mục phần mềm: 1022
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

5. Java script 01 
Mô tả: Các ví dụ mẫu về Java scrip phần 1
Phiên bản: , Dung lượng: 1.43 MB
Được gởi ngày: 19/10/2007, Danh mục phần mềm: 1076
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

6. Java script 02 
Mô tả: Các ví dụ về Java Script phần 2
Phiên bản: , Dung lượng: 64.45 Kb
Được gởi ngày: 19/10/2007, Danh mục phần mềm: 974
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

7. Modul BmChat 
Mô tả: Modul Chat của Banme.com Upload vào thư mục modules Mở tập config.php thiết lập lại.
Phiên bản: , Dung lượng: 117.19 Kb
Được gởi ngày: 24/12/2005, Danh mục phần mềm: 699
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

8. Modul BmGames 
Mô tả: Modul BmGame dùng cho website phpNuke, tất cả version. Gồm 100 games Flash in Internet.
Phiên bản: , Dung lượng: 315.86 Kb
Được gởi ngày: 31/07/2004, Danh mục phần mềm: 976 Điểm: 5 (2 Kết quả)
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

9. Source code web CN_S1 
Mô tả: Mã nguồn web tĩnh cá nhân loại nhỏ, dùng cho các bạn mới tập thiết kế web tham khảo.
Phiên bản: , Dung lượng: 186 bytes
Được gởi ngày: 11/11/2006, Danh mục phần mềm: 1327 Điểm: 5 (2 Kết quả)
Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết

10. Uebimiau 
Mô tả: Mã nguồn khai thác POP3 mail. Upload vào thư mục riêng trên host, thiết lập tập tin config.php
Phiên bản: 2.7.8, Dung lượng: 668.95 Kb
Được gởi ngày: 10/12/2005, Danh mục phần mềm: 898
Trang Web | Xếp hạng | Báo cáo liên kết hỏng | Chi tiết


Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Norton Antivirus
- D32
- Tiện ích CookieWall
- 1tox
- Modul BmGames
- FTP
- Banme-Nuke website
- FlashFXP
- Alcohol 120%
- Fonts MinhDucSoft
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ