- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: Ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch%20CookieWall


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 0
Đánh giá tổng quát: 0

Bạn có muốn để mắt đến các cookie trên máy tính của bạn không? Nếu bạn quan tâm đến sự riêng tư hoặc đơn giản là chỉ muốn kiểm soát được những gì đang xảy ra thì tiện ích CookieWall này là rất lý tưởng cho bạn.

Tác giả: Không biết
Phiên bản: Dung lượng: 221.68 Kb


[ Tải file này về! ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của thành viên
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!