- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Cafenet


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 2
Đánh giá tổng quát: 10.00

Phần mềm quản lý dịch vụ Cafe-Internet, gồm 2 chương trình, sử dụng font Unicode: - Cafenets: Cài trên máy chủ (server), tính tiền thuê máy con (client), dịch vụ giải khát, scaner, ... kích thước 174.611 bytes. - Cafenetc: Cài trên máy con, kết nối với máy chủ để khách hàng theo dõi chi phí, có chế độ tự báo hết giờ. Kích thước 424.813 bytes.

Tác giả: banme
Phiên bản: 1.0 Dung lượng: 585.94 Kb


[ Tải file này về! | Trang Web ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 2
Kết quả bình chọn
0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)2 Bầu chọn (100.0% Tổng số bầu chọn)
12345678910
Đánh giá: 10.00
Điểm cao: 10
Điểm thấp: 10
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!