- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20AUTOLISP%20k%E1%BA%BFt%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%9Bi%20R14%20free


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 0
Đánh giá tổng quát: 0

Phần mềm này dùng để vẽ trắc dọc trắc ngang công trình, khống chế bình đồ. Kết hợp với Autocad14 dùng cái phần mềm này mình thấy nhanh, tiện, rút ngắn được thời gian, có cả file ứng dụng và ví dụ. và một số phần mềm khác! các bạn có thể vào website http://www.quocanh.qn.com để lấy một số phần mềm khác, chứ link ở đây chỉ cho một link mẫu thôi. chúc các bạn thành công.

Tác giả: Sưu tầm (bonjour_abcd at yahoo dot com)
Phiên bản: Dùng đư Dung lượng: 4 bytes


[ Tải file này về! | Trang Web ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của thành viên
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!

Giới thiệu website
LEDSIGN
clbtienphong.com
medic.vn
Free Down Load
- Phần mềm AUTOLISP kết hợp với R14 free
- fox1
- 15 kiểu dáng Banme Nuke
- Uebimiau
- Modul BmChat
- FoxSer1
- FoxSer2
- Banme Web Code
- AltoMP3 Maker 2.20
- AudioGrabber v1.83
Vàng - Ngoại tệ
  Vàng 9999
  Ngoại tệ