- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: AltoMP3%20Maker%202.20


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 1
Đánh giá tổng quát: 9.00

AltoMP3 Maker là một chương trình convert CD thành MP3 cũng như chuyển đổi từ MP3 thành WAV. Nó có thể sử dụng chức năng "burning" khi chuyển các track trên CD thành các file MP3. Với chức năng kiểm soát CD playback audio hoàn toàn, nó cũng có thể hoạt động như một máy chơi đĩa CD có khả năng CDDB2 (cơ sở dữ liệu và thông tin miễn phí về CD on-line lớn nhất trên Internet). AltoMP3 Maker đọc dữ liệu audio kỹ thuật số (digital audio data) trực tiếp từ đĩa CD ca nhạc bằng cách sử dụng chức năng trích xuất audio CD nguyên thủy của Windows. Nhờ AltoMP3 Maker hỗ trợ CDDB2, bạn có thể truy cập Internet và nhận được các thông tin về các album CD, nghệ sĩ, các tựa,... chỉ bằng một cái click lên nút chức năng. Bạn còn có thể gửi các thông tin về các CD của mình lên CDDB server để chia sẻ với mọi người. Bạn có thể làm các file MP3 từ đĩa audio CD bằng cái cách quen thuộc và dễ dàng, bạn chỉ việc click chuột phải lên tên 1 hay nhiều track trong folder của CD-ROM, và chọn lệnh "Extract with AltoMP3 Maker". Ngay lập tức, quá trình trích xuất track từ audio CD sẽ khởi sự... Chất lượng file MP3 tuyệt hảo và thời gian trích xuất rất nhanh. AltoMP3 Maker sử dụng cỗ máy giải mã LAME MP3 để convert track Audio thành MP3. Nó hỗ trợ cả thẻ (tag) ID3V1 lẫn ID3V2, WinAMP playlist (*.m3u), đa ổ CD-ROM, kể cả các thiết bị CD-ROM có dung lượng lớn.

Tác giả: Không biết
Phiên bản: Dung lượng: 2.08 MB


[ Tải file này về! ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 1
Kết quả bình chọn
0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (100.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)
12345678910
Đánh giá: 9.00
Điểm cao: 9
Điểm thấp: 9
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!