- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: AudioGrabber%20v1.83


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 0
Đánh giá tổng quát: 0

Copy các track từ đĩa AudioCD vào ổ cứng để sau đó có thể dùng một trình encode để chuyển thành các file MP3. Ðiều đặc biệt là AudioGrabber copy các dữ liệu audio không thông qua soundcard của bạn để bảo đảm chất lượng các file âm nhạc digital được giữ như nguyên gốc. Thậm chí nó có thể tiến hành test để xem các bản copy của mình có thệt sự hoàn hảo không. Nó cũng có thể bình thường hóa (normalize) các file wav, xóa bỏ phần lặng ở đầu và cuối các track. AudioGrabber dùng các công cụ L3enc và Fraunhofer acm codec để tạo các file MP3. Nó được đánh giá là công cụ CD-Ripper duy nhất hiện nay có thể copy các track audio thông qua cả hai chuẩn ASPI và MSCDEX. Nó cũng làm việc với các ổ CD-ROM cả IDE lẫn SCSI. Tất nhiên, như bất cứ trình copy track nào, nó cũng không thể hỗ trợ tất cả các loại ổ CD-ROM chu63an SCSI. Các tác giả của nó đã test và cho biết AudioGrabber chạy tốt với các ổ CD-ROM SCSI của Nakamichi, NEC, Panasonic, Pioneer, Plextor, Ricoh, Sony, TEAC, Toshiba và Yamaha, cùng một số nhãn hiệu khác.

Tác giả: Không biết
Phiên bản: Dung lượng: 1.53 MB


[ Tải file này về! ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của thành viên
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!