- Đơn chưa đặt hàng: 1,Thông tin về file: Cool%20Edit%202.01


[ Chú thích | Thông tin thêm | Bài viết của người gởi | Thay đổi thông tin | Báo cáo liên kết hỏng ]

Chi tiết về đánh giá file
Tổng số bình chọn: 2
Đánh giá tổng quát: 8.50

Một bộ giải pháp phần mềm digital audio đa chức năng và mang tính chuyên nghiệp cao, nhưng vẫn dễ dàng sử dụng. Tốc độ mẫu (Sample rate) đạt tới 192 kHz (có cả 96 kHz). Hỗ trợ ActiveMovie/DirectX Plug-In. Kiểm soát từng track. Tự động xóa khoảng lặng. Có các trình kiểm soát CD Player. Chức năng convert sample rate chất lượng cao. Undo nhiều mức. Xử lý theo kịch bản (script) và lô (batch). Ghi theo giờ định sẵn. Ghi các file từ đĩa CD, keyboard hay bất cứ tín hiệu nào được phát từ sound card của bạn. Biên tập và điều khiển audio với các công cụ digital chuyên nghiệp. Ðọc và ghi file MP3 với công cụ chuyển mã Fraunhofer. Convert các file audio từ format này sang format khác. Có nhiều bộ lọc. Tự hình thành các hiệu ứng âm thanh riêng. Phân tích audio với các trình Spectral View và Frequency Analysis.

Tác giả: Không biết
Phiên bản: Dung lượng: 29.37 MB


[ Tải file này về! ]

Thành viên
Số lần đánh giá: 2
Kết quả bình chọn
0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (50.0% Tổng số bầu chọn)1 Bầu chọn (50.0% Tổng số bầu chọn)0 Bầu chọn (0.0% Tổng số bầu chọn)
12345678910
Đánh giá: 8.50
Điểm cao: 9
Điểm thấp: 8
Số lời bình: 0


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa khách và thành viên 10 đến 1.
Khách
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn của khách viếng thăm
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


* Chú ý: File này được đánh giá theo tỉ lệ bầu chọn giữa thành viên và các bầu chọn bên ngoài 20 đến 1.
Số bầu chọn bên ngoài
Số lần đánh giá: 0
Không có bình chọn từ site khác
Đánh giá:
Điểm cao:
Điểm thấp:
 


[ Tải file này về! | Đánh giá ]


Đây có phải của bạn không? Cho phép người khác đánh giá từ website của bạn!