- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Bantim Hỏi/Đáp (Các câu hỏi thường gặp)Danh mục: Chính -> Mua bán hàng qua mạng

Hỏi
- Tôi muốn tham gia bán h ng qua mạng
- Nạp hình h ng hoá như thế n o?

Đáp
Tôi muốn tham gia bán h ng qua mạng

Bạn hãy xem quy định của BQT website.
Đăng ký th nh viên, sau đó đăng ký nâng hạng th nh viên l nh cung cấp.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

[ Lên trên ]

Nạp hình h ng hoá như thế n o?

- Bạn chọn tại Kèm hình mặt h ng khi Thêm mới hoặc khi Chỉnh sửa thông tin mặt h ng. Nhấn nút Lưu.
- Bước tiếp theo l chọn đường dẫn hình mặt h ng tại form thứ 2 n y bằng cách nhấn Browse, sau đó nhấn nút Nạp hình.
Bạn nên thiết kế hình nằm ngang, bề ngang gấp rưỡi bề cao. Xem thêm kích thước tại form nạp hình n y.

[ Lên trên ]