- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Bantim Hỏi/Đáp (Các câu hỏi thường gặp)Danh mục: Chính -> Sử dụng web site

Hỏi
- Đưa hình cá nhân v o web
- Điều kiện để trở th nh th nh viên banme.com
- Quên username và password

Đáp
Đưa hình cá nhân v o web

Bạn đăng nhập, v o trang Thay đổi thông tin th nh viên.
Phía đưới trang n y có form để nạp ảnh th nh viên.
Bạn chú ý kích thước hình, nếu lớn hơn sẽ l m biến dạng trang của bạn.

[ Lên trên ]

Điều kiện để trở th nh th nh viên banme.com

Việc đăng ký th nh viên tại banme.com l :
- Tự nguyện: Không bắt buộc v cũng không hề khuyến khích. Th nh viên tự đăng ký v có thể liên hệ BQT để bổ sung.
- Tự giác: Xuất phát từ lợi ích của bạn.
- Miễn phí: Ho n to n không có bất kỳ lệ phí n o khi đăng ký th nh viên.

[ Lên trên ]

Quên username và password

- Nếu bạn chỉ quên password, bạn khai báo username (Tên đăng nhập) vào ô thứ nhất tại chức năng "Quên mật khẩu" ( http://banme.com/modules.php?name=Your_Account&op=pass_lost ), nhấn nút "Gửi mật khẩu". Website sẽ gửi mã xác nhận về hộp thư của bạn khi đăng ký thành viên. Bạn phải mở thư để xác nhận một lần nữa tại địa chỉ trên. Sau đó bạn kiểm tra thư lần nữa để nhận password mới của mình. Bạn nên đăng nhập và thay đổi password tại chức năng thành viên. - Nếu bạn quên cả username và password: Bạn gõ username, email, họ tên mà bạn nghĩ là của bạn hoặc những tên gần đúng vào ô tìm kiếm, nhấn nút tìm, sau đó xem danh mục bên dưới có số thành viên tìm được. Bạn nhấn vào đó để hiện danh sách thành viên, bạn sẽ thấy username của bạn, nhấn vào username để xem thông tin thành viên. Từ uname đã biết, bạn khai báo tại chức năng "quên mật khẩu". LƯU Ý: Bạn gõ địa chỉ email của bạn vào ô tìm kiếm là nhanh và chính xác nhất.

[ Lên trên ]