- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Bantim Hỏi/Đáp (Các câu hỏi thường gặp)Danh mục: Chính -> Banme Hosting

Hỏi
- Trang điều khiển hosting ở đâu?
- Tôi muốn tạo một CSDL, phải làm thế nào?
- Để điều hành CSDL. tôi phải làm thế nào?
- Website tôi toàn file .html, có chạy trên host Banme không?
- Upload website vào thư mục nào?
- Sau khi mua host bao lâu thì sử dụng được?
- Tôi được cung cấp tài liệu nào khi mua host?
- Sử dụng POP3 mail như thế nào?
- Tạo subdomain như thế nào?

Đáp
Trang điều khiển hosting ở đâu?

Trên trình duyệt, vào địa chỉ http://yoursite.com:2082 Sau đó nhập User name và Password để vào. Trang điều khiển (cPanel) sẽ hiện ra với tất cả chức năng của nó, bạn chỉ cần kích vào và sử dụng.

[ Lên trên ]

Tôi muốn tạo một CSDL, phải làm thế nào?

Trên trang điều khiển (cPanel), bạn kích vào MySQL Dabatases. Tại hộp nhập Db, bạn gõ tên CSDL (dùng những ký tự thông thường, không dùng khoãng trắng), nhấn Add Db. Tại phần Users, tại hộp nhập UserName, bạn khai báo tên người dùng CSDL. Tại hộp Password, bạn khai báo mật khẫu người dùng CSDL. Nhấn nút Add User. Sau đó, bạn khai báo người dùng CSDL ở phần đầu. Chọn User và Db, nhấn nút Add User to Db Tới đây CSDL đã sẵn sàng.

[ Lên trên ]

Để điều hành CSDL. tôi phải làm thế nào?

Tại chức năng MySQL Dabatases, bạn nhấn vào phpMyAdmin ở phần cuối trang. Nếu trình duyệt đòi hỏi đăng nhập, bạn nhập Username và Pass của hosting. Sẽ đến trang phpMyAdmin. Bạn nhấn vào tên CSDL bên trái. Bên phải mở các chức năng cho bạn điều hành như Structure, SQL, Search, Query, Export, Operation.

[ Lên trên ]

Website tôi toàn file .html, có chạy trên host Banme không?

File HTML chạy tốt trên host Banme. Chúng tôi hỗ trợ cả FrontPage để các bạn thiết kế trực tiếp với Server.

[ Lên trên ]

Upload website vào thư mục nào?

www là thư mục chính của website, bạn upload vào đó. Chú ý: www là ảnh của thư mục public_html nên nếu bạn upload vào public_html vẫn đúng.

[ Lên trên ]

Sau khi mua host bao lâu thì sử dụng được?

Sau khi chuyễn tiền, bạn scaner hóa đơn và gửi theo email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo host ngay cho bạn. Thông thường, bạn được sử dụng host không quá 24 giờ sau khi chuyễn tiền.

[ Lên trên ]

Tôi được cung cấp tài liệu nào khi mua host?

Bạn được cung cấp mã nguồn web, forum, mail, chat, ... miễn phí. Bạn được cung cấp tài liệu về PHP và MySQL nếu có nhu cầu.

[ Lên trên ]

Sử dụng POP3 mail như thế nào?

- Bạn vào cPanel, kích vào biểu tượng Mail, kích vào "Manage Add/Remove Accounts, kích vào Add Account. Khai báo Account sử dụng, Pass, Quota (dung lượng), Kích nút Create - Tạo thư mục mail trên host, DOWNLOAD trình Uebimiau, upload vào thư mục mail, khai báo domain tại tập config.php trong thư mục inc. - Trên trình duyệt, mở http://yoursite.com/mail để sử dụng. - Bạn cũng có thể tạo subdomain như http://mail.banme.com để sử dụng.

[ Lên trên ]

Tạo subdomain như thế nào?

- Trên cPanel, kích vào biểu tượng Subdomains, gõ vào hộp nhập trước tên domain của bạn. Ví dụ "mail", nhấn nút "Add", sẽ tạo subdomain http://mail.yoursite.com và thư mục được tạo tương ứng là http://yoursite.com/mail để upload vào đó. - Bạn không nên chỉnh sửa (setup) nếu không muốn thay đổi mặc định như trên.

[ Lên trên ]