- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Banme Bantim: Nhật kýôi khiếp wá
Ngày gởi: 12-03-2006 @ 06:55 pm

hôm nay mình mới đi thực hành sinh về , khủng khiếp wá .không biết tại sao mình lại chọn nghành này , cảm giác tự tay mổ một con ếch còn sống đang giãy giụa dưới cánh tay thật kinh khủng , thấy tội nó wá . Mình đã cố gắng lắm mới mổ được đã vậy mà thầy còn trừ điểm vì tội mổ xấu nữa chứ . hừ môn sinh mình đã yếu rồi mà còn bị trừ điểm nữa chắc tiêi luôn wá .biết dzây mình đi học theo khối a mình thích thì tốt hơn .

Last updated on 12-03-2006 @ 06:55 pm