- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9348 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5448 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5419 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6850 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4307 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4483 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3615 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6222 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40578 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3632 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4840 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5102 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4361 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2860 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3320 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3457 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2600 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3477 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3280 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3811 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3366 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4772 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3282 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5663 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4562 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4228 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5575 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: