Tìm kiếm: 
BANME [ Đăng nhập/Đăng ký ]
LOGO BANME BANME BANME  
HomeMemberQuy địnhHDSDFAQFeedback Share Facebook Twitter Google+
- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9322 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5434 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5403 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6832 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4289 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4462 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3599 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6199 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40474 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3609 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4808 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5084 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4342 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2843 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3303 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3446 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2587 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3460 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3267 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3787 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3340 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4744 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3228 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5651 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4543 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4207 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5560 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: