- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9303 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5418 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5389 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6817 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4273 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4437 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3585 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6181 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40408 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3593 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4793 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5065 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4329 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2827 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3295 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3434 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2568 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3447 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3249 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3778 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3327 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4724 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3181 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5631 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4509 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4178 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5542 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: