- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9245 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5374 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5343 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6761 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4233 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4378 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3536 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6124 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40062 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3537 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4743 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (4990 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4282 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2783 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3250 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3391 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2520 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3396 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3200 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3727 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3277 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4670 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (2964 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5571 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4376 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4106 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5490 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: