- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9359 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5461 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5431 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6861 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4315 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4493 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3628 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6232 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40646 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3642 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4851 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5115 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4378 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2868 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3335 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3466 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2611 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3492 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3291 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3825 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3377 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4791 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3313 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5676 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4581 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4243 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5584 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: