- Đơn chưa đặt hàng: 1,Đây là chuyên mục Truyện cười.
Dưới đây là các bài được phổ biến trong chuyên mục này.


 • Đá cũng như vàng (9275 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5396 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5367 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6798 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4254 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4410 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3562 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6155 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40269 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3569 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4770 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5040 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4304 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2806 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3270 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3414 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2542 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3425 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3228 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3754 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3304 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4704 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3057 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5603 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4460 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4152 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5518 lần đọc) Trang In • [ Trở về Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: