Banme Bantim


Các cách liên kết trang web

1. Từ đoạn text:

Ví dụ 1: Bạn tạo mới trang web tên dm_tho.htm (danh mục thơ) như sau:

Số TT Tên bài thơ
01 Con cóc 1
02 Con cóc 2

Muốn liên kết từ "Con cóc 1" đến tập tin concoc1.htm, chọn cả từ Con cóc 1, nhắp phải, chọn hyperlink hoặc nhấn Ctrl + K, chọn tập tin concoc1.htm, OK. Khi view, nhắp lên từ vừ liên kết, bạn sẽ thấy hiệu quả.

Ví dụ 2: Muốn liên kết đến 1 website khác như banme.com chẳng hạn. Bạn gõ từ BANME FOREVERYBODY, chọn và vào hộp Hyperlink như trên, ở mục Address gõ http://banme.com, OK. Kế quả là: BANME FOREVERYBODY

2. Từ 1 hình ảnh (*.jpg, *.gif) như sau, chọn hình đó và vào hộp hyperlink như trên, ở mục Address gõ http://banme.com, OK. Nhắp trên hình khi view web sẽ kết nối.

Các cách liên kết khác như navigation, flash,... bạn sẽ tham khảo ở các bài sau.

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/41/