Banme Bantim


Định dạng website bằng theme

Nhắp phải trên trang web, chọn Theme (trên Front Page XP: chọn Format trên menubar -> Theme), chọn All Pages, mặc định là No Theme, bạn chọn các Theme có sẵn của Front Page để xem, chọn và bỏ chọn các chek box để kiểm tra kỹ hơn về hình nền, màu sắc,... bạn có thể lồng hình nền của bạn vào Theme này và chỉnh lại tất cả mọi định dạng mà bạn muốn.

Một điều quan trọng trong Theme là chọn Modify, chọn TEXT để tạo các font mặc định của unicode. Bạn sẽ không lo website của bạn không hiện dấu tiếng Việt Unicode như khi bạn đọc bài mở đầu.

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/42/