Banme Bantim


Website "có đầu có đũa"

Website cấu trúc như trên không dành cho các bạn mới học. Bạn có thể xem trang hiện tại này làm vì dụ (không dùng Right borders)

- Top thường dùng đặt banner, ...
- Left và Right thường dùng đặt navigation và quảng cáo hoặc ngược lại
- Bottom thường ghi ngày tạo hoặc chỉnh sửa trang web, người thiêt kế, ...

Trước khi thực hành, bạn chép sao lưu web site vừa thiết kế để dự phòng rắc rối có thể xãy ra cho hàng loạt files.

- Vào format -> Shared Borders. Chọn một hoặc tất cả các trang, chọn tất cả top, left, right, bottom hoặc từng phần mà bạn muốn, nhắp OK. Sau đó bạn thiết kế từng phần đã khai báo. Bạn thiết kế 1 trang thôi là tất cả các trang (nếu chọn All Pages lúc đầu) đều có cấu trúc như vậy. Khi không muốn "có đầu có đũa" nữa, bạn chọn trang cần bỏ, vào Shared Borders, bỏ chọn.

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/43/