Banme Bantim


Soạn thảo HTML
...

Giới thiệu tài liệu


WRITING HTML (Soạn thảo HTML) được soạn ra để giúp các thầy giáo tạo các nguồn tài liệu học tập mà những tài liệu này có tham khảo thông tin trên internet. Các bài học trong tài liệu này sẽ giúp bạn tự tạo ra một bài giảng được gọi là Volcano Web. Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn này còn có thể được dùng cho những người muốn sáng tạo ra những trang Web.

Khi đến phần kết thúc tài liệu này, bạn có thể xây dựng một chuỗi các trang Web được liên kết với nhau cho bất kỳ một chủ đề nào, trong đó bao gồm cả việc định dạng văn bản, hình ảnh, và những Hypertext liên kết tới những trang Web khác trên Internet.

Bạn ngạc nhiên ư ? Vậy thì bạn có thể nhìn thấy những gì bạn sẽ tạo được sau khi đọc qua tài liệu này bằng cách hoàn tất phần Kỹ năng cơ bản (từ bài 1-14) hoặc là phần Nâng cao (từ bài 1-23).

Để cho việc thực thi nhanh chóng, bạn có thể download để lưu trữ lại tất cả các tập tin được sử dụng trong tài liệu này vào máy của bạn. Hầu hết các bài học đều có thể thực hiện trên đĩa cục bộ.

Tại sao phải tạo những trang Web?


Bởi vì mọi người cũng làm như vậy ? Không phải đâu.

World Wide Web không chỉ cho phép bạn truy xuất thông tin văn bản mà còn có thể truy xuất hình ảnh, âm thanh, hoặc là video trên toàn thế giới.

Vói sự bùng nổ nhanh chóng của nó, Web đang dần dần trở thành một phần trong thế giới công việc (và cả giải trí) của chúng ta. Khi đó, hàng ngày bạn sẽ không thể nào tiếp tục công việc trong ngày khi chưa sử dụng một URL. (Nếu bạn chưa biết về URL, bạn sẽ hiểu được nó thông qua tài liệu này).

Mục đích


TÀI LIỆU NÀY BAO GỒM những bước đi cho việc viết những tập tin HTML và đưa ra những ví dụ minh họa cho việc tạo ra những trang Web. Trong những bài học sau này bạn sẽ:
  • Tìm hiểu và sử dụng những quy ước định dạng của HTML.
  • Tạo và sửa đổi những tài liệu HTML bằng cách sử dụng một trình soạn thảo đơn giản.
  • Viết một chuỗi các trang Web bao gồm các thông tin, hình ảnh, cùng với những liên kết Hypertext đến những tài liệu khác trên Internet.

HTML là gì ?


THẬT LÀ ĐƠN GIẢN, HTML, hay HyperText Markup Language, là một sự định dạng để báo cho Web browser làm thế nào để hiển thị một trang Web. Những tài liệu thật sự là những trang văn bản với những Tag đặc biệt hoặc những đoạn mã để một Web browser biết làm thế nào để thông dịch và hiển thị nó trên màn hình của bạn.

Hãy sẵn sàng ...


TÀI LIỆU NÀY GIẢ SỬ rằng bạn có một ít hiểu biết cơ bản về cách sử dụng các thực đơn, các button và các liên kết hypertext của Web browser. Để biết thêm về Web, hãy đọc WWW Frequently Asked Questions (FAQ).

Bạn cũng cần một chương trình soạn thảo văn bản có khả năng tạo ra những những văn bản trơn (plain text) chẳng hạn như là Simple text cho Macintosh hoặc NotePad cho Windows. Chúng tôi nhấn mạnh rằng bạn nên sử dụng những chương trình soạn thảo đơn giản nhất khi học theo giáo trình này và sau đó thì có thể sử dụng các phần mềm soạn thảo HTML. Nếu bạn sử dụng một trình xử lý văn bản tương tự như Microsoft Word hay Word Perfect thì phải lưu trữ các tập tin ở dạng văn bản ASCII. Bạn cũng nên làm quen với việc chuyển qua lại giữa các ứng dụng khác nhau cũng như cách sử dụng chuột để cắt và dán các đoạn văn bản.

Nếu bạn đã download các tập tin của tài liệu, bạn có thể thực hiện hầu hết các bài học trên ổ đĩa cục bộ của các bạn.

Chúng tôi đề nghị rằng bạn nên đi qua những bài học này theo một trình tự định sẵn. Tuy nhiên tại bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể trở về phần mục lục (index) để đến một bài học khác. Nếu muốn in trang bạn đang xem, thật dể dàng ! Chỉ việc chọn Print từ thực đơn File của Web browser.

Để tiện lợi, tất cả thực đơn và các mục sẽ được trình bày ở dạng in đậm. Tất cả những văn bản mà bạn cần đánh vào từ bàn phím sẽ được trình bày ở dạng chữ đánh máy (typewriter style).

Trong mỗi bài học, bạn có thể so sánh công việc của bạn với tập tin HTML mẫu của bài học đó mà chúng tôi sẽ để ở cuối mỗi bài.

Hãy ghi nhớ ...


MỌI THỨ BẠN TẠO ĐƯỢC trong tài liệu này được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ máy tính để bàn (desktop) nào, tức là nó không phụ thuộc vào sự truy xuất đối với Web server hoặc sự lập trình đặc biệt nào. Bản thân nó đã nói lên tất cả.

Dưới đây là một vài chỉ dẫn có thể giúp ích cho bạn :

  1. Sử dụng chức năng Favorites hay Bookmark của Web browser để đánh dấu lại những trang bài học nhờ đó bạn có thể dễ dàng đi tới những bài học khác.
  2. Chúng tôi viết ra những chỉ dẫn chung đối với mọi Web browser. Đôi khi những tên thực đơn hay những chức năng này có thể khác đi với Web browser mà bạn đang sử dụng.
  3. Tài liệu này sẽ minh họa cho các bạn làm thế nào để tạo ra những trang Web mà bạn đã nhìn thấy. Nó sẽ khô?g chỉ cho bạn làm thế nào để người khác có thể nhìn thấy chúng. Để làm được điều này bạn cần một nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider, ISP) để cung cấp cho bạn chỗ lưu trữ trên Web server.
  4. Chúng tôi chưa cung cấp đến các bạn hết các tài liệu liên quan có trong Yale C/AIM WWW Style Manual và Sun Microsystem's Guide to Web Style.
  5. Sử dụng trang tóm tắt các tag như một tài liệu tham khảo. Bạn có thể đọc được nó bằng cách sử dụng liên kết hypertext tại đầu mỗi trang bài học.
  6. Nếu bạn cảm thấy có trở ngại, trước hết hãy đọc thêm từ FAQ (Frequently Asked Questions).

Người thực hiện


ĐẤY LÀ MỘT ĐỀ ÁN của Maricopa Center for Learning and Instruction (MCLI) do Alan Levine, một instructional technologist tại Maricopa Community Colleges thiết kế. Tom Super đã hổ trợ thiết kế phần hướng dẫn và nhiều người khác đã giúp đỡ các góp ý, sữa lỗi.

Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/45/