Banme Bantim


Những font thường dùng
FONTS
 


Khi dùng chương trình, nếu không đọc được tiếng Việt thì chắc chắn là thiếu fonts. Các fonts thường dùng là: VNArial, VN Times New Roman, .VNarial, Times New Roman EVT, Y khoa, VN Times2, VN-Times, VN-Helve, VN-Fato, Wingdings, MS San Serif, ...nén thành tập tin Fonts.exe  838.297 bytes

 free

Bảng mã chính của MinhDucSoft là Vietwave_X (trừ CafeNet viết bằng Unicode)


BẢNG MÃ VIETWARE_X VÀ UNICODE

1/ VietWare_X: Để gõ được font VietWare_X, máy vi tính phải cài bộ gõ như VietKey 2000 hoặc bộ gõ VietWare.
   Với VietKey 2000, chọn bảng mã là 23- Vietware_X.
   Các fonts VietWare_X có VN đi trước tên font như VNArial, VN Times New Roman,...

2/Unicode (dựng sẵn):
  
Để gõ được font Unicode, máy vi tính phải có cài bộ gõ VietKey 2000 hoặc Unikey hoặc tương tự.
   Với VietKey2000, chọn bãng mã Unicode dựng sẵn là (39 -VN Unicode 1).
   Chọn font cho các đoạn văn bản là 1 trong các font sau Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana,...

Nếu bạn chưa có bộ gõ ViệtKey2000, nhắp vào đây để download.
Bài này đến từ Banme Bantim
https://center.banme.vn

URL của bài này là:
https://center.banme.vn/Sections/viewarticle/0/93/