- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Làm sao vào lọt

(89 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(6285 lần đọc)   Trang In


  Một goá phụ chừng 40 tuổi nhưng còn đa tình đa cảm lắm nên chẳng mấy tháng sau khi đưa tang chồng, nàng đã có một người đàn ông để đi lại thân mật.
   Một lần, tâm tình mãi cũng chán, nàng liền đổi món:
   - Anh Bảy nè, đêm qua em nằm mơ thấy chồng em lên Thiên đàng nhưng cứ đứng hoài ngoài cửa, không vào được bên trong mới lạ chớ!
   - À thì ông ta bị kẹt ở cửa mà.
   - Sao lại kẹt.
   - Vì cặp sừng của ông ta mọc cao quá.

  • Đá cũng như vàng (9403 lần đọc) Trang In
  • Dọa non (5511 lần đọc) Trang In
  • Chống chế (5485 lần đọc) Trang In
  • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6908 lần đọc) Trang In
  • Lo xa (4360 lần đọc) Trang In
  • Phải chi có nạng thun (4542 lần đọc) Trang In
  • Phải hay không phải (3687 lần đọc) Trang In
  • Làm sao vào lọt (6286 lần đọc) Trang In
  • Đàn bà kể chuyện tục (40860 lần đọc) Trang In
  • Phó phét làng Đông an (3701 lần đọc) Trang In
  • Ngủ vẫn cười (4903 lần đọc) Trang In
  • Chửi cũng phải có chương trình (5166 lần đọc) Trang In
  • Ở rể (4449 lần đọc) Trang In
  • Cục đá biết la (2915 lần đọc) Trang In
  • Cái tội ham ăn (3384 lần đọc) Trang In
  • Ai kêu tui vậy (3515 lần đọc) Trang In
  • Cháy (2656 lần đọc) Trang In
  • Cho nó chết khát (3546 lần đọc) Trang In
  • Đem xôi cho mẹ (3345 lần đọc) Trang In
  • Mặt đỏ (3876 lần đọc) Trang In
  • Vác mãi nó mỏi (3436 lần đọc) Trang In
  • Giận mày tao ở với ai (4854 lần đọc) Trang In
  • Anh cả lắc (3433 lần đọc) Trang In
  • Hôn được không ? (5731 lần đọc) Trang In
  • Thơ con ngựa (4649 lần đọc) Trang In
  • Tò te tí te (4292 lần đọc) Trang In
  • Mưu chồng mẹo vợ (5629 lần đọc) Trang In
  • [ Mục lục chuyên mục ]

    Tìm kiếm
     Tìm theo từ: