- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Ở rể

(497 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(4477 lần đọc)   Trang In


  Gia đình nọ chỉ có hai cha con. Đứa con gái đã đến tuổi cập kê. Ông già muốn chọn rể « không biết chửi thề », bởi ông vốn không ưa văng tục. Ai muốn thử thách, phải ở rể một năm.
   Một anh chàng nọ đến xin ở rể và cố gắng nhẫn nhục. Gần suốt năm trời không hề có tiếng chửi thề. Thời hạn đã hết, ông già bèn trắc nghiệm lần chót. Ông gọi con gái ra dặn dò :
   - Sáng mai con dậy sớm, cột bao khô dùm ba, ba sẽ ngồi ở trỏng. Biểu nó vác ra chợ trước, ba sẽ sa sau.
   Như thường lệ, anh chàng ở rể đến sớm cho kịp vác bao khô ra chợ bán. Được nàng báo « ba sẽ sa sau », anh lật đật vác bao đi liền, để còn có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đi đường càng lâu,bao khô càng nặng. Không kìm nỗi, anh chàng cứ chửi thề trong bụng. Nhưng đến lúc chịu hết xiết, anh bật thành tiếng và xổ một hơi :
   - Tổ mẹ ! Có mấy cắc mà cũng hà tiện, không chịu cho người ta đi xe…
   Bỗng nghe ông già vợ tương lai kêu lên :
   - Thôi thôi đủ rồi. Mở bao cho tao ra.
  
   Một năm ở rể thất bại, buồn lòng, anh vừa đi vừa than thở, gặp bợm nọ đi qua hỏi sự tình. Sau khi nghe qua lời tâm sự, bợm ta hứa sẽ trả thù giùm và thẳng đường đến nhà ấy xin ở rể. Cũng như anh chàng trước bợm tỏ ra siêng năng hiền lành trong suốt một năm. Ngày thử thách cuối cùng đã đến, với cũng phương án cũ, ông già ngồi trong bao khô. Bợm ta ung dung vác bao ra khỏi nhà. Được một đoạn, bợm ta bỏ mạnh “bao khô” xuống đất, ngồi lên trên và buông lời:
   - Chà! Mệt quá, nghỉ chút đã.
   Được vài phút lại vác bao lên vai. Đi được một đoạn nữa, bợm lại liệng mạnh bao khô xuống đất, buông người ngồi xuống đánh bịch một cái, bợm nói lớn:
   - Tội nghiệp ông già quá! Khô còn ẩm nên hơi nặng, không biết lời lỗ thế nào đây.
   Năm lần bảy lượt như thế thì đến chổ ao cá, đặt bao khô xuống bên bờ, tước lá dừa vấn làm kèn rồi than thở:
   - Thật tội cho ông già vợ mình quá, đã trên năm mươi tuổi rồi mà vẫn còn vất vả, mai mốt mình phải ráng làm hơn để giúp ông.
   Bợm đưa kèn lên miệng thổi toe toe và la toáng lên:
   - Ê! Xe xe … Bao khô đó, coi chừng cán !
   Bỗng thấy « bao khô » tự động chuyển mình và lăn ùm xuống ao. Sau khi uống một hồi nước gần chết, ông già được vớt lên và thoát nạn. Tuy tấm tức trong lòng song vẫn phải nói rằng :
   - Khá lắm … ! … con sẽ … được vợ !

 • Đá cũng như vàng (9429 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5533 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5521 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6931 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4392 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4573 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3710 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6316 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40923 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3756 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4936 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5185 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4478 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2933 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3410 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3539 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2673 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3569 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3372 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3895 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3459 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4886 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3483 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5755 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4684 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4309 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5653 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: