- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Đem xôi cho mẹ

(130 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3330 lần đọc)   Trang In


Nhà có hai mẹ con, đang bắt đầu mùa gặt mới. Bà mẹ thèm xôi lấy nếp ra nấu. Khi sắp chín, bà mẹ muốn ăn quá bèn bảo con :
    - Mẹ phải ra giếng xách nước, con ra đầu xóm mua cho mẹ ít tiêu.
    Đứa con vâng lời ra đi, nhưng mới tới đầu ngõ nó quay lại vào bếp, làm một nắm xôi nóng. Nó định mở kẹt cửa vào đó ăn vụng, nhưng khi mở nó thấy mẹ nó đang đứng trong đó cũng với nắm xôi. Mẹ nó quát :
    - Con làm gì đó ?
    Nó thật bối rối nhưng cố bình tĩnh và trả lời :
    - Con … đem xôi cho mẹ !
    - …

 • Đá cũng như vàng (9389 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5497 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5467 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6894 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4347 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4531 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3667 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6273 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40828 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3685 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4888 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (5153 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4432 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2905 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3371 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3504 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2644 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3532 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3331 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3863 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3423 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4840 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3414 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5718 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4636 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4280 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5618 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: