- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Hôn được không ?

(335 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(5573 lần đọc)   Trang In


   Năm nào dân các bản cũng phải đến cày bừa, gieo cấy gặt đập không công cho chúa đất. Hôm ấy, gái các bản kéo đến cấy cánh đồng rộng của lão. Lão chúa đất gọi mồ côi đến bảo :
    - Tao nghe nói mày nhiều mưu trí lắm. Tao thách mày hôn được mấy chục cô gái đang cấy kia.
    Mồ côi không chút ngần ngại đáp :
    - Nếu tôi làm được thì ông mất gì ?
    Tao mất trăm lạng bạc.
    Mồ côi bảo lão :
    - Ông lên đứng trên sàn cao kiamà coi nhé.
    Nói xong, chàng xén quần, lội bì bõm xuống ruộng, nơi mấy chục cô gái đang cặm cụi cấy. Người đang hát ví, người đang kể chuyện cười rúc rích. Bỗng họ giật mình khi nghe tiếng mồ côi gào lên :
    - Các chị ơi Ông chủ kêu mất đậu tương đấy. Có chị nào, cô nào trót ănvụng không ?
    - Ai mà thèm lấy của lão - Nhiều người nói.
    - Ông chủ bảo chỉ dứt khoát người trong đám này ăn vụng thôi.
    Mọi người đứng lên ngơ ngác, bực tức vì lời nói vu vạ ấy :
    - Chúng tôi không phải hạng ấy.
    - Không được đâu, các cô các chị ơi. Ông chủ bảo mất nhiều đó, chỉ có các cô các chị thôi.
    - Không tin thì lại đây mà ngưởi mồm chúng tôi xem. Ai ăn vụng thì có mùi chứ.
    Chỉ chờ có thế, mồ côi đến ghé sát vào mồm từng cô, rồi nói dứt từng tiếng : »Không phải chị này » rồi lại ghé sát mồm chị khác nói : »Chị này cũng không ». Cứ thế, hết lượt rồi quay về.
    Lão chúc đất đứng trên sàn cao thấy chàng trai hôn được miệng khắp lượt, lão đành phục sát đất và thua cuộc.

 • Đá cũng như vàng (9250 lần đọc) Trang In
 • Dọa non (5374 lần đọc) Trang In
 • Chống chế (5344 lần đọc) Trang In
 • Má nó còn rầy tui chi nữa? (6763 lần đọc) Trang In
 • Lo xa (4234 lần đọc) Trang In
 • Phải chi có nạng thun (4383 lần đọc) Trang In
 • Phải hay không phải (3538 lần đọc) Trang In
 • Làm sao vào lọt (6124 lần đọc) Trang In
 • Đàn bà kể chuyện tục (40096 lần đọc) Trang In
 • Phó phét làng Đông an (3544 lần đọc) Trang In
 • Ngủ vẫn cười (4747 lần đọc) Trang In
 • Chửi cũng phải có chương trình (4994 lần đọc) Trang In
 • Ở rể (4284 lần đọc) Trang In
 • Cục đá biết la (2784 lần đọc) Trang In
 • Cái tội ham ăn (3251 lần đọc) Trang In
 • Ai kêu tui vậy (3392 lần đọc) Trang In
 • Cháy (2520 lần đọc) Trang In
 • Cho nó chết khát (3402 lần đọc) Trang In
 • Đem xôi cho mẹ (3200 lần đọc) Trang In
 • Mặt đỏ (3728 lần đọc) Trang In
 • Vác mãi nó mỏi (3281 lần đọc) Trang In
 • Giận mày tao ở với ai (4676 lần đọc) Trang In
 • Anh cả lắc (3013 lần đọc) Trang In
 • Hôn được không ? (5574 lần đọc) Trang In
 • Thơ con ngựa (4382 lần đọc) Trang In
 • Tò te tí te (4111 lần đọc) Trang In
 • Mưu chồng mẹo vợ (5492 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: