Src là đường dẫn đến trang con: bạn sửa lại cho phù hợp width=\"416\" và height=\"330\" là kích thước của frame: bạn sửa lại cho phù hợp Các thông số khác là định dạng đường viền, bạn có thể sửa lại nhưng cẩn thận một chút.. BMT, Buôn Ma Thuột, Ban Mê Thuột, Đắk Lắk, DakLak, Đắc Lắc"> Src là đường dẫn đến trang con: bạn sửa lại cho phù hợp width=\"416\" và height=\"330\" là kích thước của frame: bạn sửa lại cho phù hợp Các thông số khác là định dạng đường viền, bạn có thể sửa lại nhưng cẩn thận một chút,, 24h, GD2, banme, ban me, ban me thuot, buonmathuot, buon ma thuot, Ban Mê Thuột, Buôn Ma Thuột, thiet ke web, ten mien vietnam, tên miền Việt Nam, web thuong mai dien tu, website thương mại điện tử, ca phe daklak, dak lak, daklak, bmt, bmt7, ca phe, cheap hosting, coffee, cua, domain, domain name, domain registration, download, download phim, downloads, ecard, ecards, free game, free hosting, free php hosting, free software, free web site, ftp, ftp server, game, games, gia ca phe, host free, hosting, html, linux, nhac, phan mem, phim, phim online, tai phan mem, thi truong ca phe, thiet ke, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web, web, web free, web hosting, web hosting php, web hosts, webhosting">
- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Tạo frame trên trang web

(130 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(4255 lần đọc)   Trang In


Để nhúng một trang web con như form, bản liên kết giá, thông tin thời tiết, tin vắn, ... vào trang web, người ta thường tạo frame trên trang chính và nhúng trang con vào. Đây là mã nguồn (ví dụ nhúng trang gửi thư nhanh của banme.com)
<iframe name="I1" src="http://banme.com/free_mail.php" style="padding:0; border-left-style: ridge; border-left-color: #0000FF; border-right-style: ridge; border-right-color: #0000FF; border-top: 3px ridge #0000FF; border-bottom-style: ridge; border-bottom-color: #0000FF; " marginwidth="1" marginheight="1" border="0" frameborder="0" scrolling="no" width="416" height="330">
Src là đường dẫn đến trang con: bạn sửa lại cho phù hợp width="416" và height="330" là kích thước của frame: bạn sửa lại cho phù hợp Các thông số khác là định dạng đường viền, bạn có thể sửa lại nhưng cẩn thận một chút.

 • Form mail (4464 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2873 lần đọc) Trang In
 • Form download (3432 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4256 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2834 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2962 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3590 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2923 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2229 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (3014 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: