- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Các cách liên kết trang web

(497 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3605 lần đọc)   Trang In


1. Từ đoạn text:

Ví dụ 1: Bạn tạo mới trang web tên dm_tho.htm (danh mục thơ) như sau:

Số TT Tên bài thơ
01 Con cóc 1
02 Con cóc 2

Muốn liên kết từ "Con cóc 1" đến tập tin concoc1.htm, chọn cả từ Con cóc 1, nhắp phải, chọn hyperlink hoặc nhấn Ctrl + K, chọn tập tin concoc1.htm, OK. Khi view, nhắp lên từ vừ liên kết, bạn sẽ thấy hiệu quả.

Ví dụ 2: Muốn liên kết đến 1 website khác như banme.com chẳng hạn. Bạn gõ từ BANME FOREVERYBODY, chọn và vào hộp Hyperlink như trên, ở mục Address gõ http://banme.com, OK. Kế quả là: BANME FOREVERYBODY

2. Từ 1 hình ảnh (*.jpg, *.gif) như sau, chọn hình đó và vào hộp hyperlink như trên, ở mục Address gõ http://banme.com, OK. Nhắp trên hình khi view web sẽ kết nối.

Các cách liên kết khác như navigation, flash,... bạn sẽ tham khảo ở các bài sau.


 • Form mail (4498 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2899 lần đọc) Trang In
 • Form download (3456 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4279 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2859 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2984 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3606 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2949 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2253 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (3041 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: