- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Định dạng website bằng theme

(105 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2888 lần đọc)   Trang In


Nhắp phải trên trang web, chọn Theme (trên Front Page XP: chọn Format trên menubar -> Theme), chọn All Pages, mặc định là No Theme, bạn chọn các Theme có sẵn của Front Page để xem, chọn và bỏ chọn các chek box để kiểm tra kỹ hơn về hình nền, màu sắc,... bạn có thể lồng hình nền của bạn vào Theme này và chỉnh lại tất cả mọi định dạng mà bạn muốn.

Một điều quan trọng trong Theme là chọn Modify, chọn TEXT để tạo các font mặc định của unicode. Bạn sẽ không lo website của bạn không hiện dấu tiếng Việt Unicode như khi bạn đọc bài mở đầu.


 • Form mail (4403 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2833 lần đọc) Trang In
 • Form download (3394 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4216 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2794 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2933 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3556 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2889 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2194 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (2980 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: