Shared Borders. Chọn một hoặc tất cả các trang, chọn tất cả top, left, right, bottom hoặc từng phần mà bạn muốn, nhắp OK. Sau đó bạn thiết kế từng phần đã khai báo. Bạn thiết kế 1 trang thôi là tất cả các trang (nếu chọn All Pages lúc đầu) đều c. BMT, Buôn Ma Thuột, Ban Mê Thuột, Đắk Lắk, DakLak, Đắc Lắc"> Shared Borders, Chọn một hoặc tất cả các trang, chọn tất cả top, left, right, bottom hoặc từng phần mà bạn muốn, nhắp OK, Sau đó bạn thiết kế từng phần đã khai báo, Bạn thiết kế 1 trang thôi là tất cả các trang (nếu chọn All Pages lúc đầu) đều c, 24h, GD2, banme, ban me, ban me thuot, buonmathuot, buon ma thuot, Ban Mê Thuột, Buôn Ma Thuột, thiet ke web, ten mien vietnam, tên miền Việt Nam, web thuong mai dien tu, website thương mại điện tử, ca phe daklak, dak lak, daklak, bmt, bmt7, ca phe, cheap hosting, coffee, cua, domain, domain name, domain registration, download, download phim, downloads, ecard, ecards, free game, free hosting, free php hosting, free software, free web site, ftp, ftp server, game, games, gia ca phe, host free, hosting, html, linux, nhac, phan mem, phim, phim online, tai phan mem, thi truong ca phe, thiet ke, thiet ke web, thiet ke website, thiết kế web, web, web free, web hosting, web hosting php, web hosts, webhosting">
- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Website "có đầu có đũa"

(305 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2252 lần đọc)   Trang In


Website cấu trúc như trên không dành cho các bạn mới học. Bạn có thể xem trang hiện tại này làm vì dụ (không dùng Right borders)

- Top thường dùng đặt banner, ...
- Left và Right thường dùng đặt navigation và quảng cáo hoặc ngược lại
- Bottom thường ghi ngày tạo hoặc chỉnh sửa trang web, người thiêt kế, ...

Trước khi thực hành, bạn chép sao lưu web site vừa thiết kế để dự phòng rắc rối có thể xãy ra cho hàng loạt files.

- Vào format -> Shared Borders. Chọn một hoặc tất cả các trang, chọn tất cả top, left, right, bottom hoặc từng phần mà bạn muốn, nhắp OK. Sau đó bạn thiết kế từng phần đã khai báo. Bạn thiết kế 1 trang thôi là tất cả các trang (nếu chọn All Pages lúc đầu) đều có cấu trúc như vậy. Khi không muốn "có đầu có đũa" nữa, bạn chọn trang cần bỏ, vào Shared Borders, bỏ chọn.


 • Form mail (4496 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2898 lần đọc) Trang In
 • Form download (3456 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4278 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2858 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2984 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3605 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2948 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2253 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (3039 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: