- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Tạo Navigation

(163 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3040 lần đọc)   Trang In


Cách tạo navigation: Sau đây là Folder List và giao diện Navigation.

Navigation

- Chọn View trên menubar -> Navigation sẽ hiện cử sổ navigation
- Nhắp chuột lên file 01list.htm (title là FRONPAGE CƠ BẢN) kéo vào cửa sổ navigation
- Nhắp chuột lên file b0.htm (title là Bài mở đầu) kéo vào cửa sổ navigation, thấp hơn 01list.htm, FrontPage tự liên kết. Tương tự cho các file còn lại.
- Nhắp phải, chọn Apply Changes.
- Chọn View trên menubar -> Page để xem trang thiết kế.
- Tạo Border top (xem bài trước), sẽ xuất hiện navigation, nhắp phải, chọn Link Bar Properties và chỉnh sửa theo ý bạn.


 • Form mail (4498 lần đọc) Trang In
 • Gửi thư nhanh (2898 lần đọc) Trang In
 • Form download (3456 lần đọc) Trang In
 • Tạo frame trên trang web (4279 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế web có khó không ? (2858 lần đọc) Trang In
 • Thiết kế một website đơn giản (2984 lần đọc) Trang In
 • Các cách liên kết trang web (3605 lần đọc) Trang In
 • Định dạng website bằng theme (2949 lần đọc) Trang In
 • Website "có đầu có đũa" (2253 lần đọc) Trang In
 • Tạo Navigation (3041 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: