- Đơn chưa đặt hàng: 1,

0. Tiêu chuẩn của HTML

(588 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3191 lần đọc)   Trang In


Đối với bất cứ một vấn đề gì, luôn luôn có những luật để tuân theo. Thật may mắn, với HTML những luật này rất ít và những gì mà HTML cung cấp thì rất là lớn...

Mục đích

Ở đây chỉ là sự giới thiệu về một vài khái niệm liên quan đến HTML. Sau bài học này bạn có thể:
 • Diễn tả phần quan trọng của những tiêu chuẩn HTML.
 • Nhận biết được sự khác nhau giữa HTML 2.0 và HTML 3.0

Bài học

HTML, hayHyperText Markup Language, là một sự định dạng để Web browser hiển thị những tài liệu multimedia. Bản thân những tài liệu chỉ là những tập tin văn bản đơn giản (ASCII) với những tag hoặc những đoạn mã đặc biệt mà một Web browser biết cách thông dịch và hiển thị nó trên màn hình của bạn.

Giới thiệu về những tiêu chuẩn

World Wide Web thật là thú vị - Nó ở khắp mọi nơi.

Hãy nhớ rằng những thứ tạo ra Web (và Internet nói chung) là phù hợp với những luật được công nhận để hầu hết loại máy tính có thể giao tiếp và chia xẻ thông tin với nhau.

Ở đâu có thể tìm thấy những tiêu chuẩn HTML được sử dụng ở đây?

Tất cả những gì mà chúng ta sẽ học trong tài liệu này là sự trợ giúp để tạo ra những tài liệu phù hợp với HTML standards.. Khi sử dụng HTML tiêu chuẩn, các bài làm của bạn sẽ "chia xẻ được" (share-able) một cách rộng rãi trong sự phát triển nhanh chóng của mạng trong tương lai. Tiêu chuẩn được sử dụng hiện nay là HTML 2.0 được hỗ trợ bởi hầu hết các Web browser.

Hiện nay, sau khi NetScapeMicrosoft giới thiệu về một vài đặc điểm được coi như là vượt xa hơn những tiêu chuẩn chung của HTML trước đó, một số đặc điểm phức tạp hơn sẽ được đưa vào phiên bản HTML 3.2. Những đặc điểm này chỉ có thể được hỗ trợ bởi một số Web browser nhất định.

Điều này có nghĩa là gì ? Nếu bạn tính đến chuyện làm cho trang Web của bạn trông thấy có sức thu hút mạnh mẽ trong Netscape hoặc Explorer, thì những trang Web này có thể trở nên có vẻ rất tồi trong những Web browser khác. Hãy nhớ rằng những người đọc trang Web của bạn có thể không những đang sử dụng một loại Web browser khác mà kích cỡ màn hình và phông chữ cũng có thể không giống như trên hệ thống mà bạn sử dụng để thiết kế các trang web.

Sau cùng, có thể không phải chỉ có một mình bạn xem những trang Web mà bạn đã mất nhiều thời gian để thiết kế ra! Điều quan trọng ở đây là làm một thứ gì đó để cho mọi người cùng xem. Vì thế phần đầu tiên của những bài học sẽ đưa bạn lướt qua những đặc điểm của HTML đã được chấp nhận rộng rãi. Từ đó, bạn có thể quyết định sử dụng những đặc điểm "tốt nhất".

Những vấn đề cần được xem lại

 1. HTML là gì?
 2. Tại sao ta phải quan tâm đến sự khác nhau trong những tiêu chuẩn HTML?

Đi đến bài tiếp theo....

Đã đến lúc bắt đầu viết những trang Web đầu tiên! Bạn đã sẵn sàng chưa? Trong bài học kế tiếp bạn sẽ biết làm thế nào để sử dụng ba cửa sổ để viết những dòng HTML đầu tiên. Hãy bắt đầu ...

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3192 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4949 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10722 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2576 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2209 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2275 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3231 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2058 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4013 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4954 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2876 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7029 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2144 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2817 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3213 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9447 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2144 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25130 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2032 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2421 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3042 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45458 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3021 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3701 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3586 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1984 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9423 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3426 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122568 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4076 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: