- Đơn chưa đặt hàng: 1,

8b. URLs - Con trỏ đến Internet

(1065 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2144 lần đọc)   Trang In


URL? Earl? Yurl? hurl? gyrl?
Đến lúc để liên kết đến Big Wide Web sử dụng sơ đồ định địa chỉ của web.

Mục đích

Sau khi hoàn tất bài này bạn có thể:

 • Nhận dạng chức năng của Uniform Resource Locators (URLs).
 • Nhân biết cấu trúc của một URL.
 • Kiểm tra URL trong liên kết siêu văn bản của bất kỳ trang web nào.

Bài học

Chú ý: Trong bài này, bạn sẽ không cần tập tin văn bản HTML của bạn. Một bài học không cần gắng sức!

URL là gì?

WWW sử dụng Uniform Resource Locator (URL) để tìm vị trí của những tập tin và tài liệu của các máy tính trên Internet. Trên màn hình browser của bạn, URL cho tài liệu này được thể hiện ở phần phần trên của cửa sổ browser. URL bao gồm:
 • Một sự định dạng loại Internet server;
 • Một địa chỉ Internet; và
 • Một đường dẫn tập tin (file path) chỉ tới mục đang xem.

URL là thứ bạn cần để xây dựng một liên kết từ trang web bạn tạo ra đến những phần thông tin khác trên Internet. Để biết chi tiết hơn, hãy xem Curling Up To URLs (v0.2)

Cấu trúc URL như thế nào?

Cấu trúc của một URL là:

  type://in.ter.net.address/directory/sub-directory/.../filename
"type" chỉ ra loại của Internet server được truy xuất:
http
Một World Wide Web server. "HTTP" tượng trưng cho HyperText Transfer Protocol.

 

gopher
Một Internet Gopher site, thư mục các tập tin và thông tin theo dạng thực đơn.

 

ftp
Một anonymous File Transfer Protocol (FTP) site, truy tìm các tập tin.

 

telnet
Khởi tạo một trình Telnet để log on từ xa tới một máy tính khác. Khi chọn, web browser sẽ khởi động chương trình Telnet và kết nối tới site được chỉ định .

 

WAIS
Wide Area Indexed Server- một site dò tìm các tài liệu theo chủ đề được xác định bằng các từ khóa.

 

file
Một tập tin trên máy cục bộ (đĩa cứng, đĩa mềm, file server nội bộ).

Sau Type luôn luôn là "://" và địa chỉ Internet của máy từ xa. Sau đây là cấu trúc của địa chỉ này:

   host.domain.domain.domain
Ví dụ như:
   machine.department.college.edu
123.45.6.78
office.company.com
agency.branch.gov
machine.organization.country   
Nếu URL chỉ đến mức chính của host này ("home page" của nó), thì URL được kết thúc bằng một dấu "/". Nến bạn liên kết tới một thư mục con hoặc một tập tin, bạn phải thêm chính xác đường dẫn tới nó bằng cách sử dụng dấu "/".
Chú ý: Hầu hết các server đều kiểm tra ngữ pháp! Và cũng kiểm tra dạng chữ hoa hay chữ thường! Các tên tập tin trên các máy UNIX có phân biệt chữ hoa và chữ thường, điều này có nghĩa là tập tin có tên
   SpiffyText.htm
là khác với tập tin
   spiffytext.htm

 

Tạo kinh nghiệm với URLs

Chú ý rằng URL có thể tạo liên kết đến mọi site, thư mục, thư mục con, tập tin văn bản, hình ảnh, digital movie, hay tập tin âm thanh trên mọi Internet site đã cài đặt cho phép truy xuất tự do. Cách tốt nhất để xem các URL khác nhau là di chuyển chuột của bạn qua các liên kết siêu văn bản trong trang web nào đó- nếu bạn nhìn vào bên dưới web browser của bạn, nó sẽ trình bày URL mà bạn muốn nối đến khi bạn click vào liên kết đó. Bạn có thể vào một site lớn như Yahoo và "nhìm trộm" các URL (bạn có thấy URL của Yahoo khi bạn di chuyển mouse qua liên kết trong câu vừa rồi không?)

Còn bây giờ là một cách rất dể để chép lại một URL của một liên kết trong một trang bất kỳ. Trước hết bạn mở thực đơn "bí mật" từ một liên kết siêu văn bản nào đó trong một trang web (Ần và giữ chuột trong Macintosh; ấn và giữ button phải của chuột trong Windows và Unix). Từ thực đơn này, chọn Copy This Link Location (hay chức năng tương tự). Sau khi thả button chuột ra, chuyển đến một trình soạn thảo văn bản nào đó và chọn Paste từ thực đơn Edit. Hay quá! Bạn đã lấy được một URL từ một liên kết trong trang web (với cách này bạn có thể chép một URL ngay cả khi bạn chưa tham quan trang mà nó liên kết đến!)


Xem lại

 1. Mục đích của URL cho World Wide Web?
 2. Nơi nào thấy được URL trên một màn hình WWW?
 3. Cấu trúc cơ bản của một URL?
 4. Làm thế nào để thấy được URL của một liên kết siêu văn bản sẽ nhảy đến?

Thực tập tự do

Tìm vài site trên Internet mà bạn cảm thấy thích. Với mỗi site, ghi lại URL của nó đã được trình bày gần trên đỉnh của cửa sổ browser. Thử xem bạn có thực hiện được việc chép và dán (copy and paste) các URL vào một tài liệu văn bản hay không. Bạn sẽ sử dụng danh sách này để thêm các liên kết từ các trang web của riêng bạn đến các site mà bạn đã tìm thấy.

Đi đến phần tiếp theo ....

Bạn sẽ dùng URL trong các tag anchor để tạo liên kết đến Internet cho trang Volcano Web của bạn.


 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3192 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4949 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10722 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2576 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2209 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2275 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3232 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2059 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4013 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4955 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2876 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7029 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2145 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2817 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3213 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9448 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2144 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25130 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2032 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2421 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3043 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45458 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3021 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3701 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3586 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1984 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9423 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3426 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122568 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4076 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: