- Đơn chưa đặt hàng: 1,

17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy!

(271 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3586 lần đọc)   Trang In


Bạn muốn tạo một sự chú ý có ấn tượng trong trang Web của bạn phải không? Hãy dựa vào nội dung của nó hơn là tạo sự chú ý bằng cách làm cho nó trở nên nhấp nháy một cách rẻ tiền...

Mục đích

Sau bài học này bạn sẽ:
 • Không bao giờ sử dụng tag nhấp nháy (blink tag).

Bài học

Lần đầu tiên khi NetScape đưa ra web browser của họ, họ thêm vào đó một tag với mục đích là để nhấn mạnh những từ hoặc những cụm từ quan trọng. Tag này làm cho chúng nhấp nháy trên trang Web.

Cấu trúc của tag nhấp nháy khủng khiếp này như sau :

 <blink>Wow</blink>
là một dấu hiệu mà những người có kinh nghiệm xem trên web sẽ nói "tránh xa trang này đi - người viết ra trang web này chỉ mới học HTML từ miếng giấy bọc kẹo cao su."

Không nói nhiều đến các lý do rất đần độn về việc sử dụng nó, hãy tránh tất cả những gì giống như sau:

Đây    một vùng NÓNG TRÊN Web

Trừ phi bạn muốn xây dựng một dòng nhếch nhác cho các trang web... Vâng, đây là quan điểm soạn thảo của chúng tôi. Cứ tiếp tục và Hãy tranh cãi.

Đến phần tiếp theo....


 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3192 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4949 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10722 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2576 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2209 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2276 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3232 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2059 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4014 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4955 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2876 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7030 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2145 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2818 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3214 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9448 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2144 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25130 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2032 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2421 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3043 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45459 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3021 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3701 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3587 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1985 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9424 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3427 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122568 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4077 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: