- Đơn chưa đặt hàng: 1,

20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề

(2614 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(9460 lần đọc)   Trang In


Tại sao bạn chỉ ở bên trái?
... khi nào bạn qua bên phải?

hay là để vào giữa?

Mục đích

Sau bài học này bạn có thể:
 • Tạo văn bản được canh vào giữa trang.
 • Sắp xếp chung hình ảnh và văn bản.
 • Tạo văn bản được chỉnh lề bên phải.

Bài học

Chú ý: Nếu bạn chưa có tài liệu từ những bài học trước, bạn có thể download bây giờ. Bạn cũng có thể xem qua trang kiểm tra để biết web browser của bạn có hổ trợ những tag được sử dụng trong bài này hay không.

Sự chỉnh lề văn bản

Khi mà Web ngày càng phát triển, ngày càng xuất hiện thêm các yêu cầu cho việc điều khiển cách trình bày của trang. Một trong những ý muốn đó là định dạng văn bản sao cho nó được sắp xếp ngay giữa trang, hơn là chỉ được canh lề bên trái.

Đây là một trong những đặc tính khác hẳn giữa NetScape so với HTML "tiêu chuẩn". NetScape đã giới thiệu tag mở rộng <center>...</center> - tag này sắp xếp mọi thứ bên trong nó ở ngay giữa trang web. Dường như nó gây ra ấn tượng hơn? Vậy thì, bạn hãy nói với một nhà làm chuẩn rằng sự chỉnh lề hàng là một đặc tính. Dạng HTML tổng quát cho sự sắp xếp vào giữa là một sự biến đổi của tag <p>:

 <p>
blah blah blah
<img src="file.gif"><br>
blah blah
</p>
Lưu ý rằng ở đây có tag đóng </p>. Mỗi lần bạn muốn canh giữa một vài đoạn văn bản, bạn đánh dấu chúng bằng <p align=center>...</p>

Hiện nay, hầu hết các loại browser và chuẩn HTML 3.2 đều hổ trợ tag <center>...</center> của NetScape. Nhớ rằng nếu browser không hổ trợ một tag, nó chỉ việc bỏ qua.

Để thấy được hiệu quả của việc canh giữa, hãy so sánh trong ví dụ dưới đây:

Không canh Giữa

Cheese In History

Cheese was been there for many major events

When Magellan sailed through the narrow Straits, he was eating cheese. When the Allied troops landed in Europe, cheese was there. When Neil Armstrong stepped onto the moon, he had just had finished a cheese snack.


return to the cheese home page

Được canh Giữa

Cheese In History

Cheese was been there for many major events

When Magellan sailed through the narrow Straits, he was eating cheese. When the Allied troops landed in Europe, cheese was there. When Neil Armstrong stepped onto the moon, he had just had finished a cheese snack.


return to the cheese home page


Giờ đây chúng ta sẽ sửa đổi trang bìa của chúng ta (index.htm) bằng cách sử dụng tag canh giữa trên danh sách các phần của bài học. Chúng ta cũng sẽ tạo một vài thay đổi để cải thiện sự trình bày của nó.

 1. Mở tập tin index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Tìm phần sau:
   <B>In this Lesson...</B>
  <ul>
  <i>
  <li><A HREF="intro.htm">Introduction</A>
  <li><A HREF="term.htm">Volcano Terminology</A>
  <li><A HREF="usa.htm">Volcanic Places in the USA</A>
  <li><A HREF="mars.htm">Volcanic Places on Mars</A>
  <li><A HREF="proj.htm">Research Project</A>
  </i>
  </ul>
  và thay thế nó bằng đoạn HTML sau:
   <p align=center>
  <font size=+1>
  <i>
  <A HREF="intro.htm">Introduction</A><br>
  <A HREF="term.htm">Volcano Terminology</A><br>
  <A HREF="usa.htm">Volcanic Places in the USA</A><br>
  <A HREF="mars.htm">Volcanic Places on Mars</A><br>
  <A HREF="proj.htm">Research Project</A><br>
  </i>
  </font>
  </p>
  
 3. Lưu trữNạp lại trong Web browser của bạn.
Chú ý: Hãy nhìn một cách cẩn thận những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện. Toàn bộ phần này được bao quanh trong tag <p align=center>..</p> của sự chỉnh lề. Danh sách không có thứ tự mà chúng ta đã xây dựng trong bài 6 được canh vào giữa một cách lổ chổ - các dấu bullet sẽ bị lộn xộn. Vì thế chúng ta sẽ bỏ đi cấu trúc <ul> <li> ... <li> ... </ul>. Các tag <br> ở cuối mỗi dòng sẽ tạo một ngắt dòng. Và cuối cùng, chúng ta thêm một tag <font>...</font> để tăng cỡ văn bản.

Nếu muốn bạn có thể sử dụng tag <center>...</center> thay cho tag <p align=center>...</p>

Bạn có thể muốn so sánh tập tin HTML của bạn đối với ví dụ mẫu để biết được nó nên xuất hiện như thế nào.

Mọi tag tiêu đề (header) <hN>...</hN> đều có thể canh giữa bằng cách thêm một thuộc tính như sau:

 <hN align=center>blah blah blah</hN>
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính này để canh giữa tựa đề của mỗi trang Web:
 1. Mở tất cả file HTML của bạn trong trình soạn thảo.
 2. Với mỗi một trang, sửa chữa lại văn bản xuất hiện ở gần đỉnh trong tag <h1> hay tag <h2> theo như ví dụ dưới đây cho tập tin intro.htm, thay đổi từ:
   <h2>Introduction</h2>
  thành
   <h2 align=center>Introduction</h2>
 3. Lưu trữ Reload trong Web browser của bạn.
Chú ý: Cũng có một thuộc tính chỉnh lề cho tag <hr> phù hợp với các thông số khác mà chúng ta đã xem trong bài 19 "Easy Hard Rules". Khi bạn chỉ định một chiều rộng ngắn hơn cho một hard rule, bạn cũng có thể chỉ định canh lề cho nó về bên phải hay bên trái (theo mặc định các hard rule được canh vào giữa trang):
 <hr size=8 width=60% align=right>
sẽ tạo ra:

trong khi sử dụng canh lề trái
 <hr size=8 width=60% align=left>
sẽ cho kết quả là:

Sự sắp xếp giữa Hình ảnh và Văn bản

Trong bài 7a chúng ta đã xét cách đặt hình ảnh vào trong trang Web của chúng ta và đã thấy rằng có thể có một dòng văn bản được sắp xếp ở trên hoặc cuối một hình ảnh. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, chúng ta chưa thể có một khối văn bản và một hình ảnh inline nằm cạnh nhau.

Với việc thêm thuộc tính align vào tag <img> giờ đây bạn có thể có chỉ định hình ảnh tự sắp về bên trái hay bên phải của trang. Nhưng hơn thế nữa chúng ta có thể có các văn bản HTML khác "lấp đầy" những khoảng trống quanh hình. HTML để thực hiện điều này là:

 <img src="filename.gif" align=right>
<img src="filename.gif" align=left>
Hãy so sánh hai ví dụ sau đây:

không có thuộc tính align
align=bottom

Cheese In History

Cheese was been there for many major events
When Magellan sailed through the narrow Straits, he was eating cheese. When the Allied troops landed in Europe, cheese was there. When Neil Armstrong stepped onto the moon, he had just had finished a cheese snack.

 

có văn bản đi theo
align=left

Cheese In History

Cheese was been there for many major events
When Magellan sailed through the narrow Straits, he was eating cheese. When the Allied troops landed in Europe, cheese was there. When Neil Armstrong stepped onto the moon, he had just had finished a cheese snack.

Hãy co dãn cửa sổ browser của bạn để thấy các hiệu ứng trong trang của bạn với việc sắp xếp hình ảnh/văn bản.

Thêm một điều lưu ý nữa. Có khi văn bản hoặc những mục khác được sắp cùng với hình ảnh khá ngắn và bạn muốn đẩy văn bản kế tiếp xuống bên dưới hình ảnh. Có một thuộc tính cho tag <br> để xoá đi sự sắp xếp, ví dụ như:

 <br clear=left>
<br clear=right>
<br clear=all>
sẽ "xóa" bất kỳ sự sắp xếp nào đã được cài đặt trong tag <img> trước đó. Chúng tôi đề nghị bạn luôn luôn sử dụng những tag này bởi vì sự sắp xếp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào phông chữ trên browser của người đọc và độ rộng cửa sổ browser của họ.

Bây giờ chúng ta sẽ trở lại trang index.htm để định dạng lại phần mở đầu. Hình trông có vẻ đẹp, nhưng nó lại chiếm quá nhiều hàng trước khi các văn bản được trình bày. Chúng ta sẽ sử dụng sự sắp xếp hình ảnh/văn bản để đặt văn bản kế cận bên hình ảnh.

 

 1. Mở tập tin index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Tìm phần sau:
   <img alt="A Lesson on:" src="../pictures/lava.gif">
  <p>
  <B><font size=+4 color=#FF66FF>V</font>
  <font size=+3 color=#DD0055>OLCANO WEB</font></B>
  <BLOCKQUOTE>
  <B><I><font size=+1>"Nature raves savagely, 
  threatening the lands"</font></I></B><br>
  -- <A HREF="http://magic.geol.ucsb.edu/~fisher/pliny.htm">
  Pliny the Elder</A>, who died of asphyxiation after 
  observing the destruction of Pompeii by the
  79 A.D. eruption of Mount Vesuvius.
  </BLOCKQUOTE>
  In this lesson you will use the Internet
  to research information on volcanoes and then 
  write a report on your
  results.
  và thay nó bằng:
   <img alt="A Lesson on:"
  src="../pictures/lava.gif" align=left>
  <B><I><font size=+1>
  "Nature raves savagely, threatening the lands"
  </font></I></B><br>
  -- <A HREF="http://magic.geol.ucsb.edu/~fisher/pliny.htm">
  Pliny the Elder</A>, who died of asphyxiation after 
  observing the destruction of Pompeii by the
  79 A.D. eruption of Mount Vesuvius.
  <p>
  <B><font size=+4 color=#FF66FF>V</font>
  <font size=+3 color=#DD0055>OLCANO WEB</font></B>
  <p>
  In this lesson you will use the Internet
  to research information on volcanoes and then write
  a report on your results.
  <br clear=left>
 3. Lưu trữNạp lại trong Web browser của bạn.
Chú ý: Mọi thứ ở giữa tag <img... align=left> và tag <br clear=left> sẽ được sắp chung với hình ảnh - hình ở bên trái và phần HTML trong các vị trí trống còn lại.

Chúng ta cũng để câu trích dẫn lên đầu để gây sự chú ý. Với dạng trình bày này, tag <blockquote> không còn có hiệu quả nữa, do vậy nó được xóa bỏ.

Nếu muốn, bạn có thể so sánh tập tin HTML của bạn với ví dụ mẫu để biết tại đây nên trình bày như thế nào.

Chỉnh lề (Justification)/Sắp xếp (Alignment) văn bản

Chúng ta sẽ thêm một tag sắp xếp nữa là tag "divisions" <div>...</div>, được giới thiệu trong HTML 3.0. Tất cả văn bản bên trong tag này được chỉnh lề dựa vào thuộc tính align:
 <div align=left>...</div>
<div align=right>...</div>
<div align=center>...</div>
Lưu ý rằng thuộc tính center có hiệu quả giống như tag <center>...</center> của NetScape.

Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tag này để làm cho đoạn văn bản trong phần ghi chú mở đầu của trang bìa được chỉnh lề ở bên phải của trang:

 1. Mở tập tin index.htm trong trình soạn thảo.
 2. Thêm tag <div> and </div> như dưới đây:
   <div align=right>
  <B><I><font size=+1>
  "Nature raves savagely, threatening the lands"
  </font></I></B><br>
  -- <A HREF="http://magic.geol.ucsb.edu/~fisher/pliny.htm">
  Pliny the Elder</A>, who died of asphyxiation after 
  observing the destruction of Pompeii by the
  79 A.D. eruption of Mount Vesuvius.
  <p>
  <B><font size=+4 color=#FF66FF>V</font>
  <font size=+3 color=#DD0055>OLCANO WEB</font></B>
  </div>
 3. Lưu trữReload trong Web browser của bạn.

Kiểm tra lại công việc của bạn

So sánh trang Web của bạn với ví dụ mẫu để xem nó nên xuất hiện như thế nào. Nếu trang của bạn khác với mẫu hay các liên kết siêu văn bản không hoạt động đúng, kiểm tra lại văn bản bạn đánh vào trong trình soạn thảo.

Xem lại

Xem lại những chủ đề sau :
 1. Làm thế nào để cho một phần nào đó trong trang web của bạn được canh vào giữa?
 2. Cách nào đúng nhất để làm cho một hình ảnh được sắp xếp bên lề phải của trang Web?
 3. Làm cách nào bạn tạo ra một văn bản được chỉnh lề phải?

Đến phần tiếp theo....


Hãy tạo ra một bảng đẹp...

 • 0. Tiêu chuẩn của HTML (3200 lần đọc) Trang In
 • Soạn thảo HTML (4957 lần đọc) Trang In
 • 1. Tạo tài liệu HTML đầu tiên (10735 lần đọc) Trang In
 • 2. Điều chỉnh một tài liệu HTML (2584 lần đọc) Trang In
 • 3. Sáu mức tiêu đề (2217 lần đọc) Trang In
 • 5. Làm việc với các kiểu mẫu (2286 lần đọc) Trang In
 • 4. Chia văn bản ra thành nhiều đoạn (3242 lần đọc) Trang In
 • 6. Danh sách, Danh sách, và Danh sách (2066 lần đọc) Trang In
 • 7. Thêm hình ảnh vào trang Web (4023 lần đọc) Trang In
 • 7a. Hình ảnh Inline (4976 lần đọc) Trang In
 • 8. Tạo Liên kết bằng Anchors (2886 lần đọc) Trang In
 • 8a. Liên kết đến tập tin cục bộ (7060 lần đọc) Trang In
 • 8b. URLs - Con trỏ đến Internet (2155 lần đọc) Trang In
 • 8c. Liên kết đến các site Internet bên ngoài (2837 lần đọc) Trang In
 • 8d. Liên kết Các phần của một Trang (3223 lần đọc) Trang In
 • 8e. Liên kết Siêu Hình ảnh (9489 lần đọc) Trang In
 • 9. Preformatted Text (2153 lần đọc) Trang In
 • 10. Các kí tự đặc biệt (25155 lần đọc) Trang In
 • 11. Danh sách mô tả (2043 lần đọc) Trang In
 • 12. Danh thiếp Địa chỉ và Liên kết E-Mail (2428 lần đọc) Trang In
 • 13. Blockquote ! (3052 lần đọc) Trang In
 • 14. Gộp lại (Lumping) hay Phân mảnh (Splitting) (45502 lần đọc) Trang In
 • 15. HTML "tiêu chuẩn" và "nâng cao" (3029 lần đọc) Trang In
 • 16. Màu sắc và Cấu trúc cho Nền (3718 lần đọc) Trang In
 • 17. Đừng làm cho chữ nhấp nháy! (3593 lần đọc) Trang In
 • 19. Easy Hard Rules (1991 lần đọc) Trang In
 • 20. Xét thêm về Sự Chỉnh lề (9461 lần đọc) Trang In
 • 21. Bảng (Table) (3440 lần đọc) Trang In
 • 22. Xét thêm về Hình ảnh và Danh sách (122655 lần đọc) Trang In
 • 23. Bản đồ Hình ảnh Liên kết (4086 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: