- Đơn chưa đặt hàng: 1,

01. Giới thiệu

(450 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(2166 lần đọc)   Trang In


Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp 1.02 được viết từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2008 trên nền Visual Studio 2008. Cấu trúc dạng phân hệ, trình bày theo thực tế sử dụng.

1. Chức năng:

- Dùng cho các doanh nghiệp có mua bán hàng hóa, dịch vụ, các đại lý. Dùng được cho nhiều ngành khác nhau với quy mô nhỏ hoặc lớn (có thể thống kê, quản lý, thể hiện đến tối đa đến chín trăm chín mươi chín nghìn tỉ)

- Hoá đơn nhập, xuất, thu - chi, ...

- Báo cáo tồn kho, công nợ, tồn quỹ, cân đối hàng hóa, các tài khoản (tồn đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, tồn cuối kỳ).

- Tính giá vốn hàng hóa, lãi hoạt động kinh doanh.

- Quản lý hàng cho nhiều kho trong 1 doanh nghiệp.

- Phân quyền quản lý người dùng cụ thể, rõ ràng, để thiết lập.

- Theo dõi quá trình sử dụng của người dùng (nhân viên) như thời điểm đăng nhập, thời điểm đăng thoát.

- Theo dõi sự tạo mới, chỉnh sửa, xóa chứng từ của người dùng. Được ghi lại đầy đủ dạng "Hộp đen" như ngày giờ tạo, người tạo, người sửa, giờ sửa, người xóa (nếu có), giờ xóa, tổng giá trị chứng từ.

- Sử dụng hệ thống tài khoản kế toán của Bộ Tài chính.

- Một phân hệ Sửa chữa bảo hành hoàn hảo từ thiết bị, nhà cung cấp cho đến báo cáo tổng hợp. Giúp các doanh nghiệp bán hàng có bảo hành quản lý thuận tiện.

2. Yêu cầu hệ thống máy tính:

- Dung lượng đĩa cứng còn trống tối thiểu 100 BM.

- RAM: 512 MB trở lên.

- CPU: 2,4 GB trở lên.

- Màn hình với độ phân giải tối thiểu: 1.024 x 768 pixels.

- Sử dụng font Unicode hoàn toàn, không phụ thuộc font tiếng Việt.khác.

Xem và tải phần mềm

 • 01. Giới thiệu (2167 lần đọc) Trang In
 • 02. Hướng dẫn chung (2359 lần đọc) Trang In
 • 03. Quản trị phần mềm (2256 lần đọc) Trang In
 • 04. Phiếu nhập hàng (5970 lần đọc) Trang In
 • 05. Phiếu xuất hàng (4934 lần đọc) Trang In
 • 06. Phiếu thu chi (2320 lần đọc) Trang In
 • 07. Phân hệ Bảo hành (1990 lần đọc) Trang In
 • [ Mục lục chuyên mục ]

  Tìm kiếm
   Tìm theo từ: