- Đơn chưa đặt hàng: 1,

A.TỔNG QUAN VỀ MACROMEDIA DREAMWEAVER 4.0

(424 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3454 lần đọc)   Trang In


Macromedia Dreamweaver 4.0 Mediaspace Club #1
CĂN BẢN VỀ DREAMWEAVER 4.0
A.TỔNG QUAN VỀ MACROMEDIA DREAMWEAVER 4.0
Dreamweaver là một chương trình Visual Editor chuyên nghiệp để tạo và quản lý các trang web. Dreamweaver cung cấp các công cụ phác thảo trang web cao cấp, hỗ trợ các tính năng DHTML (Dynamic HTML) mà không cần viết các dòng lệnh giúp các bạn không biết lập trình web cũng có thể thiết kế được các trang web động một cách dễ dàng, trực quan.Với Dreamweaver bạn có thể dễ dàng nhúng các sản phẩm của các chương trình thiết kế web khác như Flash, Fireworks, Shockwave, Generator, Authorwave vv...
Với Dreamweaver bạn có thể quản lý các Local và Remote site giúp cho việc quản lý các trang web trong các site cục bộ và các website điều khiển từ xa có thể đồng bộ.
Ngoài ra Dreamweaver còn cho phép bạn chỉnh sửa trực tiếp HTML.Với Quick Tag Editor bạn có thể nhanh chóng bổ sung hoặc xóa bỏ một HTML mà không cần thoát khỏi cửa sổ tài liệu.Chế độ soạn thảo trang web bằng HTML giúp các bạn có thể thiết kế trang trực tiếp bằng ngôn ngữ HTML.
Dreamweaver còn hổ trợ các HTML Styles và Cascading Style Sheet giúp bạn định dạng trang web nhằm tăng tính hấp dẫn khi duyệt các trang web này.
Vùng làm việc của chương trình Deamweaver rất linh động và dễ sử dụng gồm các thành phần như sau: Document, Launcher, Object Palette, Property Inspector, Floating Palette và các context menu (menu ngữ cảnh) ... để mở các thành phần này bạn có thể vào menu Window-> chọn tên của thành phần cần hiển thị .
+ Launcher: có chứa các nút để mở và đóng các Inspector và các Palette được dùng thường xuyên nhất.Bạn cũng có thể truy cập Launcher tại Mini Launcher tại góc phải của cửa sổ Document.
+ Object Palette: có chứa các nút để tạo các đối tượng khác nhau như hình ảnh, các table, các lớp vv...
+ Propery inspector: hiển thị các thuộc tính của các đối tượng hoặc Text được chọn,và nó cho phép bạn chỉnh sửa các thuộc tính này.
+ Floating Palette: các Floating Palette có thể được neo cố định nhằm giúp bạn kết hợp được với nhiều cửa sổ di động, các Inspector và các Palette thành một hoặc nhiều cửa sổ được đính nhãn như Object Palette vv...
+ Context menu: các menu ngữ cảnh giúp bạn nhanh chóng truy cập vào các mục chọn.
Object Palette có chứa các đối tượng được dùng thường xuyên nhất như:
Common Panel, Forms Panel, Frames Panel, Characters Panel, Head Panel, Invisibles Panel, Special Panel.

Tìm kiếm
 Tìm theo từ: