- Đơn chưa đặt hàng: 1,

D. LÀM VIỆC VỚI TABLE

(732 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(3038 lần đọc)   Trang In


Table là một công cụ thiết kế Web nhằm sắp xếp dữ liệu và các hình ảnh trên một trang HTML.Với Dreamweaver bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa một thiết kế Table và thiết kế Lớp. Cả Table và lớp đều cho phép bạn điều khiển vị trí của các phần tử của trang Web nhưng các lớp thì không được hổ trợ trong các trình duyệt từ 3.0 và trước đó.
Chèn Table :
Để chèn Table bạn chọn menu Insert -> Table hoặc Click nút Insert Table trên thanh Object Palette bạn sẽ thấy hộp thuộc tính của Table như sau:
+ Trong hộp Rows hãy nhập vào số hàng của Table.
+ Trong hộp Columns hãy nhập vào số cột của Table.
+ Trong hộp Cell Padding hãy chỉ định khoảng cách từ Text so với cạnh của Table.
+ Trong hộp Cell Spacing hãy nhập vào khoảng cách giữa các Cell.
+ Trong hộp Width hãy nhập vào chiều rộng của Table dưới dạng số Pixel hoặc dưới dạng một tỷ lệ phần trăm của cử sổ trình duyệt.
+ Trong hộp Border hãy nhập vào đường viền của Table ,nếu bạn muốn Table là dạng lưới bạn hãy nhập vào giá trị là 0.
Định dạng Table:
Để định dạng Table bạn hãy di chuyển Mouse vào các cạnh của nó sau cho xuất hiện được hình mũi tên 4 đầu sau đó Click chọn Table bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thuộc tính của Table
Định dạng Cell:
Để định dạng cell bạn hãy Drag chọn các Cell muốn định dạng bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thuộc tính của Cell như sau:
Chú ý: Khi bạn định dạng Cell ngoài các thuộc tính của Cell trên hộp thuộc tính bạn có thể chọn các Cell muốn định dạng bằng cách Drag mouse chọn sau đó Click phím phải chuột vào các Cell đã chọn sau đó chọn menu Table và chọn các lệnh thích hợp trên menu này.
Để chỉnh sửa Table hoặc Cell bạn còn có thể chọn menu Modify -> Table bạn cũng thấy được menu như hình trên.
Định dạng Table theo các mẫu cho trước (Preset Design)

Cell 1 Cell 2 Cell 3
Cell 1 Cell 2 Cell 3
Cell 1 Cell 2 Cell 3

1. Chọn bảng sau đó chọn menu Command->Format Table bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều mẫu table cho sẵn bạn hãy chọn một trong những mẫu này.
2. Trong hộp hội thoại mới xuất hiện bạn hãy chọn một kiểu Table bên danh sách bên trái và bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính tùy chọn cho Table.
Sắp xếp dữ liệu cho Table:

Columm 1 Columm 2 Columm3
C 3 300
B 2 200
A 1 100

• Chọn Table sau đó chọn menu Command->Sort Table bạn sẽ thấy hộp thoại:
• Chọn cột để phân loại tại Sort By
• Tại Order chọn kiểu sắp xếp theo Alphabe hay theo số và chọn kiểu sắp xếp tăng dần Ascending hay giảm dần Descending
• Để thực hiện việc sắp xếp thứ cấp trên cột khác hãy chỉ định các tùy chọn phân loại trong menu Then by.
• Tùy chọn Sort Include First Row cho phép bạn sắp xếp luôn dòng đầu mà thường là tiêu đề của Table không được di chuyển,bạn đừng chọn option này nếu Table có tiêu đề.
Chèn Table trong Table:
Một Table có thể nằm trong một Table khác, tuy nhiên chiều rộng của nó bị giới hạn bởi chiều rộng của ô qua đó xuất hiện.
Để thực hiện bạn làm như sau:
+ Đầu tiên bạn hãy chèn vào trang Web một Table bằng menu Insert->Table hoặc Click nút Insert Table trên hộp Object.Hãy đặt vị trí con trỏ tại ô mà bạn muốn có Table thứ 2 rồi cũng chọn Insert->Table.

Tìm kiếm
 Tìm theo từ: