- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Hướng dẫn sử dụng chung các phần mềm quản lý

(264 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(7660 lần đọc)   Trang In1 Máy vi tính của bạn phải cài chuẩn bộ Microsoft Office 2.000 hoặc 2.002 (XP)

2 Để thể hiện số thập phân, dấu phân nhóm, ngày giờ đúng quy cách  Việt Nam, cần chỉnh lại Control Panel của máy vi tính (nếu thấy cần thiết):
    Từ Start, chọn Settings, chọn Control Panel sẽ mở thư mục Control Panel. Chọn Regional Settings
    - Chọn thẻ Number: Mục Decimal symbol chọn dấu phảy (,). Mục No. of digits after decimal chọn số 2. Mục Digit grouping symbol chọn dấu chấm(.). Mục No. of digits in group chọn số 3.
    - Chọn thẻ Currency: Mục Decimal symbol chọn dấu phảy (,). Mục No. of digits after decimal chọn số 2. Mục Digit grouping symbol chọn dấu chấm(.). Mục No. of digits in group chọn số 3. (giống thẻ Number)
    - Chọn thẻ Time: Mục Short date style gõ vào dd/MM/yyyy , Mục Date separator chọn gạch nghiêng (/)

3 Nếu chưa thể hiện tiếng Việt trên bảng dữ liệu: 
    Mở Microsoft Access ở chế độ thông thường hoặc tạo mới một CSDL. Chọn Tools, chọn Options... , chọn thẻ Datasheet, chọn Font VNtimes new roman. Nhấn Apply, OK.

4 Để gom các biểu tượng trên Taskbar làm một (khi mở 1 chương trình mà có quá nhiều biểu tượng trên Taskbar). Từ Options như trên, chọn thẻ View, bỏ chọn mục Windows in Taskbar.

5 Để tận dụng màn hình, nhắp phải vài taskbar (ở dưới), properties, chọn auto hide (nếu chưa chọn).

6  Cách thức chung là dùng phím TAB để di chuyển thay chuột để đảm bảo nhanh, chính xác theo thứ tự quy định.
Tìm kiếm
 Tìm theo từ: