- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Hướng dẫn cài đặt

(155 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(7645 lần đọc)   Trang In1/ Cài đặt:

- Kích hoạt file qlcbcc.exe, sẽ chạy trình giải nén ZipMagic với nhắc nhở chuẩn bị chọn nơi (thư mục) xuất chương trình cài đặt, nhấn nút Next, đường dẫn mặc định là C:My DocumentsQLCBCC, nếu không có gì quan trọng, bạn nên giử nguyên thư mục này và Next, sau đó Yes, chương trình sẽ bung và tự cài đặt luôn.
- Khi trình cài đặt hoạt động (Quan ly CBCC setup), nhấn OK, chương trình cài mặc định vào C:MINHDUCQL CBCC, bạn có thể chọn cài vào bất cứ thư mục mào bạn muốn bằng cách nhấn nút Change Directory và chọn thư mục khác. Nhắp vào biểu tượng setup (hình máy tính và đĩa mềm) bên trái để cài đặt, nhắp Continue và chờ (khoãng 1 phút) là xong, nhắp OK.

2/ Khởi động:

- Nhấn Start > Programs > MinhDucSoft > nhấn Quản lý CBCC sẽ khởi động chương trình.

Chú ý: Nếu từ "Quản lý CBCC" không hiện dấu tiếng Việt, xem bài Việt hóa Menubar, ...
Tìm kiếm
 Tìm theo từ: