- Đơn chưa đặt hàng: 1,

Đăng ký sử dụng

(133 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(5233 lần đọc)   Trang In


Chỉ áp dụng cho các chương trình quản lý, các phần mềm khác là miễn phí.
Khi cài đặt chương trình, tuỳ mục đích sử dụng:
    - Nếu chỉ để tham khảo hoặc dùng thử thì không cần đăng ký, sau khi điền thông tin cá nhân, nhắp nút Dùng thử để vào chương trình và bạn chỉ sử dụng được trong thời gian dùng thử. Khi chương trình báo lỗi là hết hạn dùng thử.
    - Nếu có nhu cầu sử dụng thì phải đăng ký với đầy đủ thông tin về cá nhân - đơn vị như tên, địa chỉ, điện thoại, mã số đăng ký. Nếu chương trình QLCBCC thì thêm tên tỉnh, CQ chủ quản, số hiệu của đơn vị.
Liên hệ đăng ký sử dụng: Kích vào đây
Tìm kiếm
 Tìm theo từ: