- Đơn chưa đặt hàng: 1,

QUẢN LÝ CAFE-INTERNET

(350 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(6550 lần đọc)   Trang In


QUẢN LÝ CAFE-INTERNET
Phần mềm quản lý dịch vụ Cafe-Internet, gồm 2 chương trình, sử dụng font Unicode:
- Cafenets: Cài trên máy chủ (server), tính tiền thuê máy con (client), dịch vụ giải khát, scaner, ... kích thước 174.611 bytes.
- Cafenetc: Cài trên máy con, kết nối với máy chủ để khách hàng theo dõi chi phí, có chế độ tự báo hết giờ. Kích thước 424.813 bytes.
Để sử dụng được, chỉ yêu cầu có Office 2000 hoặc XP.

Mở tập tin CafeNets.mde (ở máy chủ), nhấn nút Tiếp Tục sẽ hiện form quản lý

1/ Nhấn vào Tên CH - Giá Client, điền tên cửa hàng (không dấu), giá thuê máy con.

2/ Nhấn nút Thêm Client để nhập tên của các máy con.

3/ Tắt và mở lại chương trình.

Lập hóa đơn cho khách từ lúc bắt đầu truy cập, ô kết thúc để trống. Khi khách truy cập xong, nhấn nút Lúc này để tính tiền.

Nhấn nút Thêm dịch vụ để bổ sung.

Mở tập tin CafeNetc.mde (ở máy con), chọn chekbox ở sát nút Thiết lập, nhấn nút Thiết lập, gõ chính xác đường dẫn đến tập tin CafeNets.mde ở máy chủ. Nhấn nút Kết nối, nếu kết nối thành công, mở hộp chọn để tìm tên máy con (tên này bạn đã khai báo ở máy chủ). Nhấn nút Xong để tắt và mở lại chương trình. Chú ý: Mở CafeNetc.mde sau khi đã lập hoá đơn cho máy này ở CafeNets.mde máy chủ.

  Hình trên là hoạt động của máy con sau khi đã kết nối và khai báo thành công.

   Để chương trình tiếp tục hoạt động mà không hiện trên màn hình, nhấn Minimize. Khi vừa hết số tiền dự kiến, chương trình sẽ hiện popup thông báo OFFTIME (nền xanh, chử đỏ).

 
Tìm kiếm
 Tìm theo từ: