- Đơn chưa đặt hàng: 1,

CHANGE UNICODE

(200 Từ tổng cộng trong nội dung này)
(4955 lần đọc)   Trang In


CHANGE UNICODE
 


 


Dùng chuyển các fonts thường dùng thành Unicode và ngược lại. Để sử dụng được, chỉ yêu cầu có Office 2000 hoặc XP. Dung lượng tập tin 158.227 bytes, sử dụng miễn phí.

   Cách sử dụng:
1/ Chép đoạn văn bản vào Bản Gốc.
2/ Chọn font bản gốc.
3/ Chọn font bản dịch. Nhấn phím TAB.
4/ Nhấn nút Change và chờ một lác (nhanh chậm tùy thuộc vào độ dài văn bản và tốc độ PC)
   Ghi chú: Độ dài văn bản không hạn chế.

   Bạn có thể dùng chương trình này để chuyển font thông dụng (từ thông tin củ, từ đĩa CD, ...), bạn cũng có thể chuyển các trang word font khác thành unicode để đưa vào web.

   Mã nguồn của chương trình này có thể chuyển fonts trên CSDL lớn hàng GB một cách nhanh chóng (15 - 30 phút)

Tìm kiếm
 Tìm theo từ: