- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Quảng Ninh  TX Đông Triều  Chùa Bắc Mã 

Trang thông tin địa điểm
Chùa Bắc Mã


Chùa Bắc Mã

Vị trí: Chùa Bắc Mã thuộc thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm: Chùa có từ thế kỷ 15 và được xây lại trên quy mô lớn năm 1926. Chùa còn là cơ sở cách mạng trong thời kỳ chiến tranh.Trong sổ nhiều đời sư trụ trì tại đây có các vị cao tăng nổi tiếng yêu nước như Võ Giác Viên, Võ Giác Thuyên... Chùa còn là một căn cứ của "Đệ tứ chiến khu Bắc Bộ " và đã góp phần vào sự thành công của cách mạng tháng Tám. Trong chiến tranh, chùa hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng hàng năm cứ đến ngày 8/6 dương lịch, nhân dân huyện Đông Triều lại tổ chức lễ kỷ niệm và lấy ngày ấy là ngày hội của làng.


Lượt xem: 19.837  

Tác giả: [Sửa]

[ Chùa Bắc Mã ] [ Chùa Quỳnh Lâm ] [ Thêm ]


Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.