- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Bắc Ninh  Huyện Từ Sơn  Hội đình Đình Bảng 

Trang thông tin địa điểm
Hội đình Đình Bảng


Hội đình Đình Bảng

Thời gian: 15/2 âm lịch.Địa điểm: Xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.Đối tượng suy tôn: 3 vị thần là Cao Sơn, Thủy Ba, Bích Lệ. Đình còn thờ 6 vị thần có công dựng làng (từ thế kỷ 15) và 8 vị Vua nhà Lý.Đặc điểm: Tục chèo đò hát quan họ trên các ao đình, chơi đu, đấu vật, chọi gà.

Lượt xem: 19.872  

Tác giả: [Sửa]

[ Hội đình Đình Bảng ] [ Đình làng Đình Bảng ] [ Đền Đô ] [ Thêm ]


Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.