- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Tuyên Quang  Huyện Sơn Dương  Khu di tích lịch sử Tân Trào 

Trang thông tin địa điểm
Khu di tích lịch sử Tân Trào


Khu di tích lịch sử Tân Trào

Vị trí: Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cách thị xã Tuyên Quang khoảng 41km về phía tây bắc, cách Hà Nội 200km.

Đặc điểm: Tân Trào là căn cứ địa của cách mạng Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.Tân Trào là một thung lũng nhỏ; thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Ðảng cộng sản Việt Nam tiến hành hội nghị toàn quốc của Ðảng (13/8/1945) quyết định tổng khởi nghĩa. Ðại hội quốc dân họp ngày (16/8/1945) thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Chính phủ lâm thời do Bác Hồ làm Chủ tịch và nơi quân giải phóng Việt Nam làm lễ ra quân.Những di tích chính ở Tân Trào:+ Ðình Tân Trào: nơi họp đại hội quốc dân ngày 16/8/1945.

+ Ðình Hồng Thái: nơi đón tiếp các đại biểu về dự đại hội.

+ Cây đa Tân Trào: cách đình Tân Trào khoảng 100m về phía bắc.

+ Lán của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nà Lừa. Lán do đơn vị giải phóng quân dựng để Người ở và làm việc từ tháng 6/1945 đến cuối tháng 8/1945, Người về Hà Nội.

Lượt xem: 19.877  

Tác giả: [Sửa]

[ Khu di tích lịch sử Tân Trào ] [ Thêm ]


Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.