- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  Đà Nẵng  Quận Hải Châu 

Trang thông tin địa phương
Quận Hải Châu

Bảo tàng điêu khắc Chămpa Bảo tàng điêu khắc Chămpa
Bảo tàng Khu 5 Bảo tàng Khu 5
Bia chùa Long Thủ Bia chùa Long Thủ
Bãi biển Thanh Bình Bãi biển Thanh Bình

.

Tác giả: [Sửa]
Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.