Tìm kiếm: 
BANME [ Đăng nhập/Đăng ký ]
LOGO BANME BANME BANME  
HomeMemberQuy địnhHDSDFAQFeedback Share Facebook Twitter Google+
- Đơn chưa đặt hàng: 1,

  Việt Nam  An Giang  TX Châu Đốc 

Trang thông tin địa phương
TX Châu Đốc

Khu di tích núi Sam Khu di tích núi Sam
Chùa Tây An Chùa Tây An
Lăng Thoại Ngọc Hầu Lăng Thoại Ngọc Hầu
Miếu Bà Chúa Xứ Miếu Bà Chúa Xứ

.

Tác giả: [Sửa]

Các điểm tham quan, du lịch tại TX Châu Đốc

1. Chùa Tây An2. Khu di tích núi Sam
3. Lăng Thoại Ngọc Hầu4. Miếu Bà Chúa Xứ

[ Thêm ]
Lưu ý:
- Các thông tin trên trang này chỉ có tính tham khảo.
- Chúng có thể không còn chính xác theo thời gian hoặc sai do lỗi cập nhật.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi các bạn sử dụng thông tin này vào mục đích nghiên cứu khoa học, pháp lý, ...
- Xin vui lòng góp ý hoặc thêm thông tin tại đây.